5) historia

Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795–1854

Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795–1854

Książka jest nowatorską w polskiej historiografii próbą syntezy dziejów Południowej Afryki w pierwszej Polowie XIX wieku.

42,00 zł
Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956

Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956

W prezentowanej monografii autor podjął próbę przedstawienia dziejów białoruskiego ruchu niepodległościowego.

90,00 zł
Polskie kontroświecenie

Polskie kontroświecenie

Książka „Polskie kontroświecenie” powstała w wyniku trwajacych kilka lat badań w bibliotekach, archiwach państwowych, kościelnych i zakonnych, w kraju i za granicą.

42,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2007 (217)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2007 (217)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2009 (227)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2009 (227)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2007 (218)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2007 (218)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł
Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)

Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

50,00 zł