Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 362
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2009
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr hab. Grzegorz Nowik, Polski radiowywiad podczas bitwy niemeńskiej, wrzesień–październik 1920 roku;
 • ppłk dr Juliusz S. Tym, Przygotowania wojenne i mobilizacja Wielkopolskiej Brygady Kawalerii;
 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Problem terminologiczny: kampania wrześniowa – wojna obronna Polski – kampania polska 1939 roku;
 • płk dr Jeremiasz ŚLIPIEC, Praktyka dowodzenia w Wojsku Polskim na szczeblach operacyjno-taktycznych we wrześniu 1939 roku;

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 • Bitwa pod Samhorodkiem i Ozierną (przyg. do dr. Jerzy S. Wojciechowski);
 • Od Suwałk do Stalagu IVC Mülberg (przyg. do dr. Piotr Siliniewicz);

DYSKUSJE I POLEMIKI:
 • W odpowiedzi dr. hab. Wojciechowi Skórze (dr Andrzej Krzak);
 • O Bazie Lotniczej Armii Krajowej „Pekin” raz jeszcze (Jerzy Zydek);

RECENZJE I OMÓWIENIA
 • Artyleria polowa (Zygmunt Czarnotta, dr Zbigniew Moszumański);
 • Stefan Czarnowski – żołnierz i uczony (prof. dr hab. Piotr Stawecki);

PRZYCZYNKI I LISTY:
 • Przemarsz oddziału płk. Konstantego „Wawra” Ramotowskiego do Puszczy Augustowskiej 25 marca–5 kwietnia 1863 roku (Bartosz Zakrzewski);
 • Militarny i polityczny wymiar stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1932–1935 (Robert Czulda);
 • Sytuacja w województwie poleskim od kryzysu zaolziańskiego do mobilizacji alarmowej w marcu 1939 roku (dr Piotr Cichoracki);
 • Próba utworzenia Białoruskiej Armii Samodzielnej w składzie Armii Czerwonej w 1942 roku (dr Jerzy Grzybowski);
 • Propozycje wysłania jednostek Polskich Sił Powietrznych na Daleki Wschód podczas II wojny światowej (Robert Majzner);
 • Siły zbrojne Związku Sowieckiego na Węgrzech. Od inwazji w 1956 do ewakuacji w 1991 roku (Robert Fudali)