Polskie kontroświecenie

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 183
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Martyna Deszczyńska
  • ISBN: 978-83-7798-010-1
  • Format / Liczba stron: B5 / 338
  • Oprawa: miękka lub twarda
  • szt.
  • 42,00 zł

Książka „Polskie kontroświecenie” powstała w wyniku trwajacych kilka lat badań w bibliotekach, archiwach państwowych, kościelnych i zakonnych, w kraju i za granicą.


   Książka opisuje trwający ponad stulecie fenomen (od połowy XVIII do poł. XIX w.) – krytykę idei oświecenia przez elity kościelne. Do idei tych należały np. nieograniczona wolność i[nbsp]równość, deizm, ateizm, libertynizm, materializm. Ten „sąd” nad filozofią oświecenia dotyczył sposobu i zakresu obecności idei oświeceniowych w życiu społecznym, zwłaszcza obawy przed ich szerzeniem w porewolucyjnej Europie. Krytyka ta przebiegała na na różnych poziomach – od wysokiej refleksji intelektualnej do użytkowej literatury popularnej, przeznaczonej dla masowego odbiorcy.
   W książce starano się uwzględnić rózne typy źródeł – literaturę teologiczną i filozoficzną, kazania, dokumenty archiwalne, refutacje i pamflety, wiersze i artykuły ponad stu autorów będących przedstawicielami Kościoła katolickiego ze wszystkich zaborów i wielu wspólnot zakonnych. Opisano też niektóre z konkretnych działań stanowiących „ofensywę kontroświeceniową”, mająca zapobiec laicyzacji, np. powołanie do życia pierwszych pism o charakterze katolickim i[nbsp]konserwatywnym profilu. Na łamach pracy przewijają się znane postaci życia politycznego, intelektualnego i kościelnego w Polsce: Adam Naruszewicz, Antoni Wiśniewski, Stanisław Konarski, Jan Chrzciciel Albertrandi, biskupi Ignacy Krasicki Wojciech Skarszewski i Jan Paweł Woronicz, oraz wielu innych.
 
Autorka jest adiunktem w Zakładzie XIX w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się dziejami końca XVIII i XiX wieku, historią idei, historią Kościoła katolickiego, kultury i religijności w tym okresie. Oprócz artykułów na łamach czasopism naukowych i Polskiego Słownika Biograficznego, opublikowała monografię pt. „>Historia sara< i dzieje narodowe. Refleksja historyczna lat 1795-1830 nad rolą religii i Kościoła w przeszłości Polski” (Warszawa 2003).

 
 

Fragment książki w formacie PDF