Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2007 (219)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 320
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 304
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 2007
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • dr Renata KRÓL-MAZUR, Prace fortyfikacyjne i remontowe w Kamieńcu Podolskim w pierwszej połowie XVIII wieku;
 • dr Marek HERMA, Programy rozbudowy rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w latach 1906–1914;
 • dr hab. Stanisław JACZYŃSKI, Z internowania w niewolę. Polscy oficerowie przejęci przez NKWD z obozów na Litwie i Łotwie (czerwiec 1940–sierpień 1941);
 • dr Jerzy GRZYBOWSKI, Białorusini w Armii Krajowej;
 • dr Jerzy RADOMSKI, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • Pamiętnik Ignacego Klukowskiego z Powstania Listopadowego na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (dr Olga GORBACZOWA);
 • Wspomnienia mjr. Henryka Świetlickiego, dowódcy 51 dywizjonu pancernego Krakowskiej Brygady Kawalerii z walk wrześniowych 1939 roku (wstęp i oprac. dr Antoni NAWROCKI);

DYSKUSJE I POLEMIKI

 • Dyskusja panelowa: Film Andrzeja Wajdy „Katyń” jako forma przekazu historycznego o zagładzie polskich elit;
 • Stalingrad: początek, czy koniec przełomu? (Aleksander GOGUN);
 • W sprawie nalotów sowieckich na Warszawę w 1941–1943 (dr Bogdan KOBUSZEWSKI);

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Biografia generała Hansa von Seeckta (prof. dr hab. Waldemar REZMER);
 • Polsko-rosyjska wojna w eterze (prof. dr hab. Karol OLEJNIK);

PRZYCZYNKI I LISTY

 • Władysław Anders – filister Korporacji „Arkonia” (Michał LASZCZKOWSKI);
 • Pierwsi polscy żołnierze w Afganistanie i Pakistanie (Grzegorz CIECHANOWSKI);

PROJEKT 26

 • Organizacja „ruchu oporu” w Szwajcarii na wypadek konfliktu zbrojnego (Zygmunt CZARNOTA, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI);

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (dr Halina ŁACH)