07 Budownictwo

<small>Zenon Wiłun</small> <br><span style="color: #800000;"> Zarys geotechniki</span>

Zenon Wiłun
Zarys geotechniki

Podręcznik akademicki z zakresu geotechniki zawierający podstawową wiedzę na temat gruntu, sposobów wyznaczania i oceny parametrów gruntowych oraz ich zastosowania w szeroko pojętej praktyce inżynierskiej w budownictwie.

75,00 zł
Budowa dróg – podstawy projektowania

Budowa dróg – podstawy projektowania

Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd podręcznik pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg.

82,00 zł
60,00 zł
Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo komunikacyjne

W podręczniku przedstawiono, w encyklopedyczny sposób zagadnienia dotyczące zasad budowy infrastruktury technicznej transportu lądowego i powietrznego.

84,00 zł
60,00 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych.

60,20 zł
57,19 zł
Poradnik klimatyzacji.  Tom 1:  Podstawy

Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy

"PORADNIK KLIMATYZACJI" to pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny.

153,30 zł
146,00 zł
Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy, owce

Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy, owce

Poradnik, zawierający informacje o różnych rozwiązaniach technicznych w zakresie klimatyzacji, wentylacji i wyposażenia technologicznego pomieszczeń inwentarskich.

84,00 zł
80,00 zł
Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych

Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych

Książka została napisana z myślą o projektantach i studentach kierunku Budownictwa, którzy zajmują się zawodowo projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

136,40 zł
Zdrowy dom

Zdrowy dom

Jest to poradnik adresowany do wszystkich, którzy budują dla siebie nowy dom lub modernizują posiadany, a także osób związanych z budownictwem domów.

97,00 zł