8) kulturoznawstwo

„Istoriâ o cesare Otone” v drevnerusskom perevode i ee pozdnejŝie obrabotki (issledovanie i izdanie tekstov)

„Istoriâ o cesare Otone” v drevnerusskom perevode i ee pozdnejŝie obrabotki (issledovanie i izdanie tekstov)

Dziesiąty tom serii BIBLIOTEKA PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII–XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ

136,50 zł
Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim.  Imiona

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Imiona

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia.

47,25 zł
37,80 zł
Dvor cesarja tureckogo Shimona Starovol'skogo v perevode kn. Mikhaila Kropotkina (issledovanie i izdanie teksta)

Dvor cesarja tureckogo Shimona Starovol'skogo v perevode kn. Mikhaila Kropotkina (issledovanie i izdanie teksta)

Ósmy tom BIBLIOTEKI PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII–XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ

79,80 zł
50,40 zł
Istoriâ o Gendrike i Melende i ee dramatičeskaâ obrabotka. K voprosu o sud'be drevnepol'skogo romana v Rossii

Istoriâ o Gendrike i Melende i ee dramatičeskaâ obrabotka. K voprosu o sud'be drevnepol'skogo romana v Rossii

Szósty tom BIBLIOTEKI PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII–XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ

94,50 zł
67,00 zł
Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde'a Kluckhohna

Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde'a Kluckhohna

Książka w sposób krytyczny poddaje analizie systematykę pojęcia kultury, zaproponowaną w roku 1952 przez wybitnych amerykańskich antropologów społecznych – Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna – w pracy Culture.

34,65 zł
Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji

Monografia Pani Prof. dr hab. Elizy Małek pt. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji stanowi ważny przyczynek zarówno do wiedzy na temat polskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku, jak i do XVII-wiecznych przekładów rosyjskich z literatury staropolskiej.

42,00 zł
34,65 zł
Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Publikacja przybliża sylwetki artystów, pedagogów oraz ich uczniów, którzy pedagogikę artystyczną łączyli z praktyką wykonawczą.

56,00 zł
Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w.

Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w.

Książka jest próbą zdefiniowania pojęcia i zjawiska tolerancji poprzez wypowiedzi artystyczne, wywiady i działalność twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców, organizacje społeczne.

46,20 zł
36,75 zł
Retoryka tolerancji

Retoryka tolerancji

Książka jest próbą zdefiniowania pojęcia i zjawiska tolerancji poprzez wypowiedzi artystyczne, wywiady i działalność twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców, organizacje społeczne.  

25,00 zł
19,99 zł