56 Inżynieria i ochrona środowiska

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

W Polsce do rzadkości należą badania hydrobiologiczne, w których do opisu bądź oceny stanu ekosystemu cieku wykorzystuje się badania hydrologiczne.

29,40 zł
Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych.

63,00 zł
46,20 zł
Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydrologii

Podręcznik akademicki obejmujący podstawowe pojęcia z hydrauliki i hydrologii dla inżynierów.

36,75 zł