Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 5/2007 (220)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 321
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 172
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2007
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

 
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Bronisław KOMOROWSKI, Państwo i Armia. Testament Józefa Piłsudskiego;
 • prof. dr hab. Włodzimierz SULEJA, Józefa Piłsudskiego koncepcje odzyskania niepodległości;
 • dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI, Józef Piłsudski a kwestie ustroju Polski Odrodzonej;
 • dr hab. Paweł WIECZORKIEWICZ, Strategia Józefa Piłsudskiego w polityce zagranicznej po roku 1926;
 • prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI, System kierowania obronnością Rzeczypospolitej według marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • dr hab. Janusz CISEK, Józef Piłsudski – twórca Legionów i Komendant I Brygady;
 • dr Andrzej Czesław ŻAK, Wódz Naczelny w operacji wileńskiej w kwietniu 1919 r.;
 • dr hab. Grzegorz NOWIK, Wódz Naczelny w operacjach na Ukrainie i Białorusi w kwietniu i maju 1920 r.;
 • prof. dr hab. Tadeusz RAWSKI, Dowodzenie Józefa Piłsudskiego w Bitwach Warszawskiej i Niemieńskiej;
 • dr Marek TARCZYŃSKI, Marszałka Józefa Piłsudskiego koncepcja prowadzenia działań wojennych w świetle niezmiennych zasad sztuki wojennej;
 • prof. dr hab. Piotr STAWECKI, Marszałek Józef Piłsudski a generałowie Wojska Polskiego;
 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 • Józefa Piłsudskiego konspekt dziejów powstania 1863–1864, przygotowany w 1913 roku na konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie, (wprowadzenie i opracowanie dr hab. Grzegorz NOWIK);
 • List marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Piusa XI (luty 1927) (wstęp i opracowanie Natalia BUJNIEWICZ)