4) filozofia

A Study in the Linguistics-Philosophy Interface

A Study in the Linguistics-Philosophy Interface

W książce przedstawiono refleksje prowadzące, do ustalenia podstaw dającego się przyjąć światopoglądu racjonalnego. Ów światopogląd jest rozumiany jako uznanie tez najogólniejszych, jakie można wyczytać z semantycznej, tzn. poznawczej, strony Języka – jako szczególnego środka ujmowania przez ludzi wszelkich stanów rzeczy.

73,50 zł
37,80 zł
Błędy w myśleniu

Błędy w myśleniu

Inspiracją do powstania„Błędów w myśleniu” - drugiej części wydanej w 2015 roku „Sztuki myślenia - było głębokie przeświadczenie autorki, że dopiero świadoma wiedza o błędach, do których mają skłonność wszyscy ludzie, może uchronić przed ich popełnianiem.

40,00 zł
29,40 zł
Myśli o gwiazdce i o regule

Myśli o gwiazdce i o regule

Jest to książka z zakresu teorii i filozofii języka oparta w swej warstwie ilustracyjnej głównie na faktach polszczyzny; wśród filologów może więc zainteresować szczególnie polonistów.

25,20 zł
O konieczności istnienia

O konieczności istnienia

Autor kontynuuje swe rozważania światopoglądowe opublikowane w roku 2007 w postaci książki A Study in the Linguistics-Philosophy Interface.

16,80 zł
Roztrząsania nadlingwistyczne

Roztrząsania nadlingwistyczne

Z przedmowy ... W tym tomie zebrałem sporą część swoich wypowiedzi wykraczających poza rozważania lub prezentacje językoznawcze, filozoficzne czy też ogólno-światopoglądowe.

33,60 zł
Sztuka myślenia

Sztuka myślenia

Błędy myślenia powszechnie wykorzystywane są w reklamie, a merytoryczny dyskurs polityczny coraz częściej zastępują fajerwerki chwytów erystycznych i sztuczek socjotechnicznych.

43,30 zł
34,65 zł