O firmie

Właścicielem sklepu księgarnia IKNT jest:
BEL Studio Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 67 B
01-355 Warszawa, Polska
tel. 22 665 92 22
e-mail: studio@bel.com.pl
NIP: 522-24-94-519
REGON: 016083930

Firma wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział gospodarczy KRS 0000146180, kapitał zakładowy 50 000 zł.

Biuro czynne jest w dni powszednie w godzinach 8.30 do 16:30

BEL Studio Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Od samego początku zajmowała się drukiem książek, specjalizując się w druku naukowych książek niskonakładowych technikami cyfrowymi.