Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2009 (229)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 355
 • Dostępność: na zamówienie
 • ISBN: ISSN 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2009
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr Piotr OLENDER, Japońska taktyka „L” a geneza powstania krążowników liniowych;
 • dr Piotr SAJA, „Naród pod bronią”. Obozy letnie przysposobienia wojskowego dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej na Pomorzu w latach 1922–1925;
 • dr Henryk Zdzisław FIGURA, Obowiązek służby wojskowej w latach 1918–1938 w świetle podstawowych aktów prawnych;
 • ppłk dr Donat KOWALSKI, Działalność oświatowo-wychowawcza i propagandowa w Wojsku Polskim w latach 1918–1939;
 • płk rez. dr inż. Henryk CZYŻYK, 9 i 4 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego w latach 1952–1990

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
 • Dokumenty do operacji kijowskiej 1920 roku (Jerzy S. Wojciechowski);

DYSKUSJE I POLEMIKI:
 • Bitwa pod Trzcianem w 1629 roku – o dacie bitwy słów kilka (Mariusz Balcerek)

RECENZJE I OMÓWIENIA:
 • Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja (Agnieszka Elżbieta Kubica);
 • Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowe 1918–1939 (dr Henryk Bułhak);

PRZYCZYNKI I LISTY:
 • O współpracy konsula Jana Karszo-Siedlewskiego z Oddziałem II w latach 1932–1936. Przyczynek do badań nad powiązaniami wywiadu ze służbą konsularną (dr Marcin Kruszyński);
 • 12 Dywizja Piechoty 1919–1939. Zarys problematyki (ppłk dr Dariusz Faszcza);
 • Poglądy gen. Józefa Hallera na wychowanie w latach 1940–1943 (Witold Chmielewski);
 • Jerzy Lewszecki (1913–1955) – przyczynek do biografii (Mirosław Zeidler, Kamil Zeidler);
 • Konstanty Rokossowski. Kilka uwag do biografii politycznej (prof. dr hab. Nikołaj Iwanow);
 • Rosyjskie pociągi pancerne w Czeczenii (dr Zbigniew Tucholski, Paweł Borawski)

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

 

Spis treści w formacie PDF