Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2009 (226)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 358
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-6281
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2009
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr Maciej Trąbski, Kawaleria narodowa w latach Sejmu Czteroletniego (na przykładzie II Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej);
 • Piotr Derengowski, Albin Schoepf – pierwszy polski generał w wojnie secesyjnej 1861–1865
 • prof. dr hab. WALDEMAR REZMER, 4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką
 • dr Marek Gałęzowski, „Orlęta” Związku Strzeleckiego. Przyczynek do dziejów polityki obronnej II RP w latach trzydziestych
 • dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Społeczeństwo województwa poleskiego wobec zagrożenia wojennego i wojny w 1939 roku
 • dr Jerzy Grzybowski, Białoruskie zbrojne podziemie antysowieckie w latach 1944–1956

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
 • Mars i Wenera: o zamtuzach w Wojsku Polskim w 1919 roku (Jerzy S. Wojciechowski);
 • Raport szefa brytyjskiej 4 Kwatery Łącznikowej dotyczący polsko-brytyjskich relacji cywilno-wojskowych z 1941 roku (ppłk dr Juliusz S. Tym);

DYSKUSJE I POLEMIKI:
 • Status Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r. (dr Jerzy Prochwicz);
 • Jeszcze o statusie oficerów i szeregowych Straży Granicznej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. (dr Zbigniew Moszumański);
 • W odpowiedzi na „rewelacje” prof. dr. hab. Piotra Staweckiego (prof. dr hab. Lech Wyszczelski);
Uwagi do artykułu Konrada Paduszka (dr Andrzej Krzak);
 • Odpowiedź na uwagi ppłk. dr. Andrzeja Krzaka (Konrad Paduszek);
 • Uwagi o braku rzetelności i profesjonalizmu. W odpowiedzi na recenzję dr. Andrzeja Krzaka (dr hab. Wojciech Skóra, prof. APS);
 • Odpowiedź na uwagi Jerzego S. Wojciechowskiego (ppłk dr Andrzej Krzak);
 • W odpowiedzi na uwagi ppłk. dr. Tomasza Kośmidra (dr Dariusz Fabisz);

RECENZJE I OMÓWIENIA:
 • „Mózg” rosyjskiej marynarki wojennej (dr Marek Herma);

PRZYCZYNKI I LISTY:
 • Garnizon Lwów, władze wojskowe i cywilne w latach 1921–1939 (Adam Ostanek);
 • Skarbowcy w służbie Polskiego Państwa Podziemnego. Biuro Wojskowe Skarbu ZWZ – AK oraz Departament Skarbu Delegatury Rządu na Kraj (dr Waldemar Grabowski);
 • Nalot na Tantę i Mansurę 14 października 1973 roku (dr ŁUKASZ NADOLSKI);

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:
 • Gen. bryg. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka 1909–2009 (prof. dr hab. Waldemar Rezmer)
 • Płk w st. spocz. prof. dr hab. Kazimierz Pindel 1938–2009 (dr hab. Wojciech Włodarkiewicz);