Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 2/2009 (227)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 363
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2009
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • MARIUSZ BALCEREK, Wkład księstwa Kurlandii i Semigalii oraz powiatu piltyńskiego w bitwię pod Kircholmem w 1605 roku;
 • dr PIOTR OLENDER, Klasyfikacja okrętów okresu „pary i żelaza”;
 • dr hab. GRZEGORZ NOWIK, Współdziałanie czy współzawodnictwo rosyjskich frontów Zachodniego i Południowo-Zachodniego latem 1920 roku;
 • dr ZYGMUNT S. ZALEWSKI, Działalność polityczna i zbrojna Sanusów na pograniczu libijsko-egipskim na przełomie XIX i XX wieku;
 • płk rez. dr EUGENIUSZ SOBCZYŃSKI, Wojskowy Instytut Geograficzny we wrześniu 1939 roku;
 • ZYGMUNT CZARNOTTA, dr ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI, Operacja „Tannenbaum”: plany opanowania Szwajcarii przez III Rzeszę;

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
 • Informacje o liczbie chorych, zmarłych, zbiegłych i niezdolnych do służby żołnierzy niższych rangą w Wileńskim Okręgu Wojskowym (1863–1865) (dr MARIUSZ KULIK)

DYSKUSJE I POLEMIKI:
 • Wypowiedź o mijaniu się z prawdą prof. dr. hab. Lecha Wyszczelskiego (prof. dr hab. PIOTR STAWECKI);
 • W odpowiedzi Panu dr. hab. Wojciechowi Skórze (ppłk dr ANDRZEJ KRZAK)
 • O starych i nowych błędach w recenzowaniu. W odpowiedzi ppłk. dr. Andrzejowi Krzakowi (dr hab. WOJCIECH SKÓRA)
 • Andrzej Krzak w odpowiedzi Konradowi Paduszkowi (dr ANDRZEJ KRZAK)

RECENZJE I OMÓWIENIA:
 • „Dwunogie stalinowskie szakale”? (dr ALEKSANDR GOGUN)
 • O Polsce w Wersalu (dr KRZYSZTOF JANKOWIAK)

PRZYCZYNKI I LISTY:
 • Ogólnowojskowe związki taktyczne WP (dywizje zmechanizowane, dywizje pancerne) – organizacja, potencjał bojowy i sprawność operacyjna (1943–1989) (prof. dr hab. JULIAN BABULA)
 • Udział Polaków w narodowym ruchu oporu na Łotwie w latach 1944–1950 (prof. dr ERIKS JEKABSONS)
 • Brytyjskie okręty podwodne na Bałtyku podczas I wojny światowej (PAWEŁ BRUDEK);

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:
 • Prof. dr hab. Paweł Piotr Wieczorkiewicz, 1948–2009 (WOJCIECH MARKERT, KONRAD PADUSZEK)