Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 298
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-6281
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • Oprawa: miękka
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • PPOR. INŻ. RADOSŁAW HENNIG, Broń stromotorowa do roku 1870;
 • DR ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Lotnictwo WP w walce z I Armią Konną w 1920 roku;
 • DR HAB. STANISŁAW JACZYŃSKI, Sowiecka próba zorganizowania polskiej dywizji w składzie Armii Czerwonej. Październik 1940–czerwiec 1941;
 • GRZEGORZ JASIŃSKI, Walki Grupy „Północ” o Dworzec Gdański w Powstaniu Warszawskim;
 • JAROSŁAW PAŁKA, Śledztwo i proces generała Stefana Mossora.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 • Instrukcja ogólna z 24 sierpnia 1922 r. dla attaché wojskowych przy przedstawicielach dyplomatycznych RP (wstęp i oprac. dr PIOTR KOŁAKOWSKI);
 • Ewakuacja Centrum Wyszkolenia Lotnictwa z Francji w 1940 r. Relacja płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza (wstęp i oprac. dr hab. ANDRZEJ OLEJKO).
DYSKUSJE I POLEMIKI
 • O sowieckich nalotach na Warszawę (RAJMUND SZUBAŃSKI).
RECENZJE I OMÓWIENIA
 • Wspomnienia ostatniego ministra marynarki wojennej carskiej Rosji (dr MAREK HERMA);
 • Udział Szwedów w konfliktach zbrojnych XX wieku (dr PAWEŁ JAWORSKI);
 • Nowe spojrzenie na kawalerię samodzielną Wojska Polskiego 1921–1939 (ppłk dr JERZY TOMCZYK);
 • Flotylle rzeczne na Białorusi 1940–1951 (dr ANTONI NAWROCKI)
PRZYCZYNKI I LISTY
 • Wojskowość pierwszych Piastów w historiografii polskiej XIX wieku (KAROL KOŚCIELNIAK);
 • Polacy w Armii Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861–1865 (TOMASZ TOPOROWSKI);
 • W sprawie terminu „wojna obronna Polski 1939” (prof. dr hab. Piotr STAWECKI);
 • Poczta polowa Armii Krajowej – uwagi na marginesie książki Stanisława F. Ozimka (dr WALDEMAR GRABOWSKI);
 • Wybrane aspekty polityki kadrowej w Wojsku Polskim w latach 1950–1955 (prof. dr hab. ADOLF STACHULA).
SPRAWOZDANIA
 • Sesja naukowa w 85. rocznicę III Powstania Śląskiego (dr ALEKSANDER WOŹNY);
 • Stan wojenny z perspektywy ćwierćwiecza (BARTŁOMIEJ BYDOŃ).