67 Kulturoznawstwo

Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde'a Kluckhohna

Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde'a Kluckhohna

Książka w sposób krytyczny poddaje analizie systematykę pojęcia kultury, zaproponowaną w roku 1952 przez wybitnych amerykańskich antropologów społecznych – Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna – w pracy Culture.

34,65 zł
Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek)

Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek)

Rola zakonu bazylianów, który od końca XVII wieku i w wieku XVIII de facto kształtował kulturę na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (i to nie tylko Rusinów, choć właśnie z nimi stereotypowo łączeni są bazylianie, ale również Polaków), nie została dostatecznie opisana.

39,90 zł
Siedem bram memetyki

Siedem bram memetyki

Książka poświęcona jest recepcji znanej pracy brytyjskiego biologia ewolucyjnego Richarda Dawkinsa pt. Samolubny gen (ang. The Selfish Gene)

37,80 zł
Teatr Białoruski 1920-1930.  Odrodzenie i zagłada

Teatr Białoruski 1920-1930. Odrodzenie i zagłada

Andriej Moskwin napisał ogromnie ważną książkę.

42,00 zł
W stronę semiotyzacji antropologii literatury.  Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa

W stronę semiotyzacji antropologii literatury. Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa

W stronę semiotyzacji antropologii literatury… jest próbą konfrontacji semiotyki literatury z antropologią literatury.

36,75 zł