50 Nauki o sztukach pięknych

Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji. Rosyjski teatr i film

Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji. Rosyjski teatr i film

Publikacja jest próbą pokazania edukacji artystycznej w twórczej komunikacji z perspektywy praktyków teatru i filmu rosyjskiego.

60,00 zł
47,25 zł
Forum Muzykologiczne 2009

Forum Muzykologiczne 2009

Niniejszy tom „Forum Muzykologicznego” Związku Kompozytorów Polskich dedykowany jest najwybitniejszemu, obok Karola Szymanowskiego, kompozytorowi polskiemu początku XX wieku – Mieczysławowi Karłowiczowi, w stulecie jego przedwczesnej, tragicznej śmierci.

34,65 zł
Forum Muzykologiczne 2010

Forum Muzykologiczne 2010

W niniejszym Tomie prezentowane są wybrane referaty XXXIX Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich.

19,95 zł
Forum Muzykologiczne 2011

Forum Muzykologiczne 2011

Tym razem Forum Muzykologiczne udostępnia tematykę niezależnie od dorocznych Konferencji Muzykologicznej ZKP

25,20 zł
Forum Muzykologiczne 2012-2013

Forum Muzykologiczne 2012-2013

42. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” odbyła się w dn. 23–25 października 2013 roku w Opolu i Nysie. Jej współorganizatorem – obok Sekcji Muzykologów ZKP – była Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

25,20 zł
Forum Muzykologiczne 2014

Forum Muzykologiczne 2014

W niniejszym tomie „Forum Muzykologicznego” zgromadzono kilka tekstów poświęconych związkom muzyki z innymi dziedzinami sztuki.

26,88 zł
Forum Muzykologiczne 2015-2016

Forum Muzykologiczne 2015-2016

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Forum Muzykologicznego”, obejmujący lata 2015–2016.

25,20 zł
Forum Muzykologiczne 2017–2018

Forum Muzykologiczne 2017–2018

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Forum Muzykologicznego”, obejmujący lata 2017–2018.

25,20 zł
Giovanni Battista COCCIOLA. Dzieła zebrane

Giovanni Battista COCCIOLA. Dzieła zebrane

Dysponujemy dwunastoma źródłami, zawierającymi twórczość Giovanniego Batisty Coccioli, wśród których za przekaz główny uznano Tabulaturę Peplińską.

147,00 zł
Monolog w twórczej komunikacji. Rosyjski teatr i film

Monolog w twórczej komunikacji. Rosyjski teatr i film

Niniejsza publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy lubią i cenią rosyjską literaturę, teatr i film.

60,00 zł
45,00 zł