Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2007 (218)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 306
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 1640-621
 • Format / Liczba stron: B5 / 240
 • szt.
 • 50,00 zł

KWARTALNIK. Dostępny również w prenumeracie. Do kupienia także w PDFie – pojedyncze artykuły – po 20,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Piotr DERENGOWSKI, Włodzimierz Krzyżanowski i Legion Polski (58 pułk piechoty z Nowego Jorku);
 • prof. dr hab. MARIAN ZGÓRNIAK, Sprawa niedoszłej wojny prewencyjnej i niemieckie studia nad planem ewentualnej wojny z Polską w roku 1933;
 • ppłk dr JULIUSZ S. TYM, Pierwsze ćwiczenia wspólne, międzybrygadowe i międzydywizyjne zmotoryzowanej 10 Brygady Kawalerii;
 • dr BOGUSŁAW PERZYK, Wał Wschodni (Ostwall) 1943 – niespełniona nadzieja III Rzeszy na powstrzymanie Armii Czerwonej;
 • dr JAROSŁAW PAŁKA, Generał Stefan Mossor – dowódca Grupy Operacyjnej „Wisła”;
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 • Sprawozdanie gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego z pobytu w niewoli (wstęp i oprac. dr ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI);
 • Meldunek mjr. Wilhelma Szczepankiewicza w sprawie odmowy wykonania szczególnych zarządzeń o rozwiązaniu Armii Krajowej (wstęp i oprac. dr ANDRZEJ CHMIELARZ);
DYSKUSJE I POLEMIKI
 • O badaniach nad historią broni stromotorowej (prof. dr hab. TADEUSZ M. NOWAK);
 • Polacy w Rumunii podczas II wojny światowej. Uwagi na marginesie książki Tadeusza Dubickiego (dr WALDEMAR GRABOWSKI);
 • W sprawie zdrady Heleny Matejanki (dr MIECZYSŁAW STARCZEWSKI);
RECENZJE I OMÓWIENIA
 • Wojna amerykańsko-brytyjska 1812–1814 (dr ROBERT KISIEL);
 • Po drugiej stronie wzgórza. Uwagi na marginesie książki Basila Liddell Harta (dr ARTUR JAGNIEŻA);
 • Planowanie i koalicje w latach „zimnej wojny” (dr WŁODZIMIERZ BATÓG);
PRZYCZYNKI I LISTY
 • Bój o Głowaczów (KAROL KUCHARSKI);
 • Walki 48 Armii 2 Frontu Białoruskiego na przyczółku różańskim i ziemi makowskiej (prof. dr hab. JERZY PRZYBYLSKI, dr inż. PIOTR MATEJUK);
 • Tradycje lotnicze garnizonu Malbork (płk rez. dr inż. HENRYK CZYŻYK)