38 Ekonomia

13 wykładów z logistyki

13 wykładów z logistyki

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej, modelowania systemów logistycznych i użytkowania aplikacji informatycznych.

67,00 zł
47,00 zł
e-biznes

e-biznes

Czytelniku, jeżeli masz możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu, świat stoi przed Tobą otworem. Towary z całego świata są do Twojej dyspozycji.

50,40 zł
47,88 zł
Efektywność w wojskowym systemie logistycznym

Efektywność w wojskowym systemie logistycznym

Monografia dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego zagadnienia oceny efektywności w wojskowym systemie logistycznym.

31,50 zł
25,20 zł
Euro 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego

Euro 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego

Z recenzji:„ ...Główna problematyka niniejszej ksiązki to ekonomiczne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy rozwojem gospodarczym i społecznym regionu determinowane w szczególności inwestycjami, a organizacją wielkich imprez sportowych w danym regionie.

105,00 zł
Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne

Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne

Zaawansowane podejście logistyczne, integrujące fizyczne przepływy materiałowe na bazie współczesnych technologii teleinformatycznych jest warunkiem przetrwania i wysokiej konkurencyjności współczesnych podmiotów gospodarczych, zarówno w skali mikro jak też w skali makroekonomicznej.  

63,00 zł
37,80 zł
Logistyka morska. Statki, porty, spedycja

Logistyka morska. Statki, porty, spedycja

Logistyka morska. Statki, porty, spedycja – jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją książkową poświeconą szerokiej problematyce funkcjonowania logistycznych łańcuchów dostaw z wykorzystaniem drogi morskiej.

63,00 zł
37,99 zł
Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna

Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna

Książka jest monografią poświęconą technicznym systemom makrologistyki.

63,00 zł
37,80 zł
Logistyka. Systemy, modelowanie, informatyzacja

Logistyka. Systemy, modelowanie, informatyzacja

Książka poświęcona jest wybranym teoretycznym i praktycznym aspektom funkcjonowania systemów i procesów logistycznych. Treść książki ujęto w czterech częściach.

60,00 zł
42,00 zł
Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobami sieci telekomunikacyjnych.

42,00 zł
Systemy transportu pasażerskiego w regionach

Systemy transportu pasażerskiego w regionach

Książka podejmuje, na płaszczyźnie teoretycznej, empirycznej oraz koncepcyjnej, problematykę funkcjonowania, kształtowania, a także przyszłego rozwoju systemów transportu pasażerskiego w ujęciu regionalnym.

60,38 zł
48,30 zł