7) językoznawstwo

O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

Jest to pierwsza na rynku polskim książka przedstawiająca pracę tłumaczy ustnych środowiskowych w polskich sądach, szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Warszawie.

25,20 zł
Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki)

Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki)

Książka została wydana we współpracy z Wydziałem Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Lingwistyki Formalnej).

25,20 zł
Wybrane problemy składni funkcjonalnej

Wybrane problemy składni funkcjonalnej

Niniejszy tom stanowi poprawioną (również merytorycznie), lekko zmienioną i mocno skróconą wersję Problemów składni polskiej (2009).

25,20 zł
Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Publikacja jest zapowiedzią większej pracy (i zarazem swego rodzaju manifestem leksykograficznym) nt. XIX-wiecznego słownictwa polskiego.

26,00 zł
Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim

Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim

Ta książka, to propozycja ćwiczeń z komentarzem teoretycznym, odpowiadających zakresem dwóm powiązanym ze sobą kursom uniwersyteckim prowadzonym w ramach nauki językoznawstwa synchronicznego: wprowadzeniu do nauki o języku i gramatyce opisowej języka polskiego.

26,25 zł
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach.

33,60 zł
26,25 zł
Język i logopedia

Język i logopedia

Tom Język i logopedia stanowi zbiór tekstów dedykowanych Doc. dr Marii Przybysz-Piwko.

34,13 zł
27,30 zł
Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Książka jest monografią ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy jednego problemu – jest nim pytanie o status gramatyczny i semantyczny tytułowego zaimka.

29,40 zł
Wobec bliźniego.  Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’.

36,75 zł
29,40 zł
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Książka jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby.

36,75 zł
29,40 zł