7) językoznawstwo

Speculum Linguisticum. Vol. I

Speculum Linguisticum. Vol. I

Od redaktoraSpeculum Linguisticum to moje kolejne (po Depozytorium leksykalnym języka polskiego, wprowadzającym do obiegu naukowego fotocytatografię jako nowy standard dlawypowiedzi badaczy) prywatne przedsięwzięcie edytorskie.

42,00 zł
37,80 zł
Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Słownictwo lat 30. XX w. w obrazach i liczbach

Monografia prezentuje w skrócie 100 wybranych fotodokumentacji, czyli zeskanowanych cytatów tekstowych z materiałów z lat 30 oraz kilkaset starannie wybranych wykresów diachronicznych, ukazujących frekwencję słów oraz gniazd derywacyjnych w okresie 1800-2000.

49,35 zł
39,16 zł
Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Osoby i działania. Wokół "Słownika nazw osobowych"

Zawarte w tym tomie rozważania układają się w trzy części: I. Założenia opisu leksykograficznego; II. Studia szczegółowe; III. Problemy opisu semantycznego.

39,90 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Tom VI

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Tom VI

Kolejny tom Depozytorium leksykalnego języka polskiego zawiera 1380 jednostek, wzbogacających opisy słownictwa polszczyzny.

42,00 zł
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Tom VII

Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Tom VII

Tom niniejszy zawiera ok. 1400 jednostek, zaczerpniętych z kilkudziesięciu źródeł.

42,00 zł
Etymologizowanie i etymologia

Etymologizowanie i etymologia

Etymologizowanie nie tyle mówi o rzeczywistych aspektach nominacji, ile o tym, w jaki sposób ludzie rozumieją wyrażenia języka i jak starają się wytłumaczyć pochodzenie (historię) niejasnych dla siebie słów.

52,50 zł
42,00 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza.  Tom LVI

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVI

CZĘŚĆ ITeksty dedykowane Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z okazji 80-lecia urodzin CZĘŚĆ IIPrace językoznawcze

43,20 zł
Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

Seria językoznawcza Tom dedykowany prof. Maciejowi GROCHOWSKIEMU

43,20 zł