7) językoznawstwo

Nowe informacje o zbiorach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Nowe informacje o zbiorach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Tytułowy obiekt (w skrócie: NFJP) dostępny jest na stronie internetowej www.nfjp.pl.

12,00 zł
Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego

Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego

Osiągnięcia badawcze Profesora Bogusławskiego są imponujące: dwadzieścia pięć monografii, kilka słowników oraz tomów przez Niego redagowanych, około 400 artykułów z zakresu filozofii języka, semiotyki, semantyki, pragmatyki, leksykologii, leksykografii, składni, fleksji, słowotwórstwa, fonologii, teorii tekstu, teorii przekładu.

15,00 zł
Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń badaczy.

26,25 zł
16,80 zł
Ku rzeczom niebłahym

Ku rzeczom niebłahym

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny.

21,00 zł
Über das hyperwörterbuch

Über das hyperwörterbuch

HJP ist trotz alledem etwas mehr als ein Führer durch Bücherfriedhöfe.

21,00 zł
Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego

Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego

Przedmiot książki stanowi analiza semantyczno-składniowych właściwości grupy polskich czasowników, takich jak twierdzić, że_, stwierdzić, że_, utrzymywać, że_, zapewniać, że_, deklarować, że_, oświadczać, że_ i głosić, że_.

23,10 zł
Tysiąc zdań polskich  {1-500}

Tysiąc zdań polskich {1-500}

Niestandardowy zbiór cytatów, w większości kilkuzdaniowych, zaczerpniętych z rozmaitych publikacji różnych lat;

25,00 zł
Problemy formalnego opisu składni polskiej

Problemy formalnego opisu składni polskiej

Niniejsza książka ma charakter interdyscyplinarny - przedstawia badania korzystające jednocześnie z metod lingwistycznych i informatycznych.

25,20 zł
Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Książka jest poświęcona formom alternatywnym (wariantywnym) we fleksji polskich nazw miejscowości.

25,20 zł
Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych.

25,20 zł