Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 797
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  • ISBN: 978-83-7798-201-3
  • Format / Liczba stron: A5 / 178
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2013
  • szt.
  • 36,75 zł 29,40 zł

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’. Bezpośrednim bodźcem do podjęcia badań, których wyniki są prezentowane w tej pracy, stał się dla mnie jeden z mini wykładów Leszka Kołakowskiego O tolerancji (Kołakowski 2004). W centrum zainteresowania autora eseju – jak wskazuje na to już sam tytuł – znalazła się postawa bez wątpienia interesująca, a zarazem ważna dla współczesnego świata. L. Kołakowski w swoich rozważaniach konsekwentnie odkrywa, w jaki sposób idea tolerancji jest zmieniana tak, że powoli utożsamia się ją z obojętnością. Opracowania, po które sięgnęłam pod wpływem lektury Kołakowskiego, regularnie ów związek choćby sygnalizowały, nie przyniosły jednak dodatkowych argumentów dotyczących podporządkowania idei tolerancji obojętności.