7) językoznawstwo

My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku

My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku

Tom zawiera 17 tekstów, prezentujących tę samą liczbę językoznawców, napisanych przez 19 autorów i współautorów. Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców.

36,75 zł
29,40 zł
Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

«Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego» (NFJP) to przedsięwzięcie leksykograficzne szczególnego rodzaju. Podejmuje ono na nowo, w nowej formie i w nowych ramach metodologicznych, pewną część tych zadań, które zrealizował zespół autorów pod kierunkiem Witolda Doroszewskiego, tworząc 11-tomowy Słownik języka polskiego (Warszawa 1958–1969).

34,00 zł
30,00 zł
Młodzi o języku

Młodzi o języku

Celem monografii jest prezentacja dokonań naukowych osób, które niejednokrotnie wkraczają dopiero w świat językoznawstwa i poszukują w nim dla siebie miejsca, patrząc jednocześnie na obserwowane przez siebie fakty językowe w sposób świeży, twórczy i odkrywczy.

39,59 zł
31,50 zł
Młodzi o języku dawnym

Młodzi o języku dawnym

Artykuły studentów, doktorantów i młodych doktorów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z językoznawstwem diachronicznym.

39,38 zł
31,50 zł
Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)

Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)

Książka jest przede wszystkim zbiorem rozmów prowadzonych w trzech mazowieckich wsiach, które łączy właściwie tylko to, że znajdują się na obszarze dialektologicznego Mazowsza dalszego.

37,80 zł
31,50 zł
My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja tomu "My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego" zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok 1818.

42,00 zł
31,50 zł
O języku dla Anny Wierzbickiej

O języku dla Anny Wierzbickiej

W 2018 roku Profesor Anna Wierzbicka ukończyła 80 lat. Grono przyjaciół, kolegów i uczniów (również „przyszywanych”) pragnie z tej okazji wyrazić swój szacunek i podziw, dedykując Jej zbiorek artykułów.

42,00 zł
31,50 zł
Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Celem pracy jest przedstawienie zasobu, funkcji i genezy operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny.

39,99 zł
32,55 zł
W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne

W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne

Tytułowe wchodzenie w głąb specjalizacji znaczeń dokonuje się w tej pracy na trzech różnych płaszczyznach.

36,00 zł
Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim.  Imiona

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Imiona

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia.

47,25 zł
37,80 zł