Problemy formalnego opisu składni polskiej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 354
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Janusz S. BIEŃ
  • ISBN: 978-83-61208-22-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 134
  • Oprawa: miękka
  • szt.
  • 25,20 zł

Niniejsza książka ma charakter interdyscyplinarny - przedstawia badania korzystające jednocześnie z metod lingwistycznych i informatycznych.

Jej tematem jest formalny opis składni polskiej poddający się komputerowej weryfikacji.

Książka omawia ten nurt badań, który pod względem lingwistycznym wywodzi się z prac Zygmunta Saloniego, Stanisława Szpakowicza i Marka Świdzińskiego, a pod względem informatycznym charakteryzuje się wykorzystaniem gramatyk metamorficznych Alaina Colmerauera i formalizmów pochodnych. Dokonano w niej przeglądu gramatyk należących do tego nurtu i podjęto próbę wytyczenia dróg ich dalszego rozwoju. Do książki dołączono płytę DVD z wynikami testów wykorzystanych do oceny ważniejszych gramatyk.