7) językoznawstwo

Очерки по ономастическому переводу и лингводидактике

Очерки по ономастическому переводу и лингводидактике

Книга состоит из ряда очерков, опубликованных в разные годы в виде научных статей.

57,75 zł
Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Zrozumieć JAK. Studium składniowo-semantyczne

Książka jest monografią ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy jednego problemu – jest nim pytanie o status gramatyczny i semantyczny tytułowego zaimka.

29,40 zł
Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń badaczy.

26,25 zł
16,80 zł
Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Tom zawiera wybór tekstów opublikowanych w większości w ciągu ostatnich kilku lat w formie niewielkich broszur.

99,98 zł
94,50 zł
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi

Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach.

33,60 zł
26,25 zł
Wybrane problemy składni funkcjonalnej

Wybrane problemy składni funkcjonalnej

Niniejszy tom stanowi poprawioną (również merytorycznie), lekko zmienioną i mocno skróconą wersję Problemów składni polskiej (2009).

25,20 zł
Wokół pewnego cytatu

Wokół pewnego cytatu

Krótko o historii powstania niniejszego tomu. Jego pomysłodawczynią była Walentyna Grigorjewna Kulpina, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, która zaproponowała w grudniu 2019 roku, by zwrócić się do pewnej liczby osób z ofertą uczestnictwa w okolicznościowej publikacji z okazji 75. rocznicy urodzin Jana Wawrzyńczyka, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta rusycystyki Uniwersytetu Moskiewskiego.

84,00 zł
Wobec bliźniego.  Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’.

36,75 zł
29,40 zł
W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego.  Materiały z prasy lat 2011-2013  (fotodokumentacja)

W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego. Materiały z prasy lat 2011-2013 (fotodokumentacja)

Niniejszy tom jest zatem po prostu kolejnym wkładem do fotoleksykografii języka polskiego, wzbogacającym polską cytatografię w jej nowym - nie chciałoby się rzec: postmodernistycznym - otwarciu.

84,00 zł
67,20 zł