Polecamy

Metody automatycznego rozpoznawania wzorców

Metody automatycznego rozpoznawania wzorców

Przedstawiono metody automatycznego rozpoznawania wzorców znajdujące zastosowanie zwłaszcza w zadaniach rozpoznawania obrazów, rozpoznawania mowy i rozpoznawania mówcy.

29,40 zł
Nitroks. Poradnik dla nurków

Nitroks. Poradnik dla nurków

NITROKS – poradnik dla nurków to pełne kompendium współczesnej wiedzy na temat zastosowania sztucznych mieszanin oddechowych zawierających tlen i azot, w nurkowaniu rekreacyjnym– zarówno sportowym, jak i technicznym.

Nurkowanie techniczne

Nurkowanie techniczne

Jest to pierwszy podręcznik do nurkowania technicznego dostępny na naszym rynku.

Ochrona osób i mienia. Poradnik

Ochrona osób i mienia. Poradnik

Publikacja jest próbą krytycznego spojrzenia na sferę usług ochrony, zmuszenia do refleksji nad własną wiedzą na jej temat.

46,94 zł
39,90 zł
pod red. Elżbiety NIEROBY <br> Targowisko przeszłości. <br> Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym

pod red. Elżbiety NIEROBY
Targowisko przeszłości.
Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym

...Rozróżnienie pamięci i historii pojawia się w kontekście terminu "polityka historyczna"... "Może ona bowiem służyć panowaniu nad zbiorowością, kierowaniu ludźmi wbrew ich woli i interesom."...

37,80 zł
Podstawy teorii sterowania.   Wybrane zagadnienia

Podstawy teorii sterowania. Wybrane zagadnienia

Przedstawiono opis obiektu sterowania za pomocą równania stanu dla przypadku czasu ciągłego oraz czasu dyskretnego.

37,80 zł
Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956

Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956

W prezentowanej monografii autor podjął próbę przedstawienia dziejów białoruskiego ruchu niepodległościowego.

90,00 zł
Polski Rocznik Muzykologiczny 2013

Polski Rocznik Muzykologiczny 2013

Większość artykułów zgromadzonych w XI tomie Rocznika dotyczy nurtu dziejów kultury muzycznej stykającego się z kwestiami wyznaniowymi. Teksty te są bowiem pokłosiem 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” (Opole–Nysa 2013).

25,92 zł
Polskie kontroświecenie

Polskie kontroświecenie

Książka „Polskie kontroświecenie” powstała w wyniku trwajacych kilka lat badań w bibliotekach, archiwach państwowych, kościelnych i zakonnych, w kraju i za granicą.

Retoryka tolerancji

Retoryka tolerancji

Książka jest próbą zdefiniowania pojęcia i zjawiska tolerancji poprzez wypowiedzi artystyczne, wywiady i działalność twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców, organizacje społeczne.  

25,00 zł
19,99 zł