Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1379
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Krzysztof Ficoń
  • ISBN: 978-83-7798-672-1
  • Format / Liczba stron: B5 / 380
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 /2021
  • szt.
  • 58,00 zł

„Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy” (2021) to ostatnia, trzecia część cyklu „Trylogia bezpieczeństwa” obejmującego „Propedeutykę bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen” (2020) oraz „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” (2020), które ukazały się nakładem oficyny wydawniczej BEL Studio Warszawa.

Treści książki zostały zredagowane w układzie pięciu rozdziałów uzupełnionych aneksem. W rozdziale 1 zostało zaprezentowane niekończące się spektrum zagrożeń potencjalnych i realnych, jakie generuje współczesne środowisko przyrodnicze i cywilizacyjne. Teoretyczne problemy operacjonalizacji ryzyka przedstawiono w rozdziale 2, a związane z tym prakseologiczne procedury zarządzania skategoryzowanym ryzykiem omówiono w rozdziale 3. Kolejny 4 rozdział podejmuje kwestie popularnych kryzysów i związanych z nimi sytuacji kryzysowych destabilizujących bezpieczeństwo. W rozdziale 5 zostały zarysowane elementy zarządzania kryzysowego odniesione głównie do sektora publicznego. Zamykający pracę aneks podejmuje nowatorską w teorii bezpieczeństwa problematykę postrzeganą przez pryzmat prakseologicznego łańcucha bezpieczeństwa. Na tle różnych koncepcji łańcuchowych został zaprezentowany sformalizowany model łańcucha bezpieczeństwa bazujący na sekwencji przyczynowo-skutkowej obejmującej odwieczne zagrożenia, nieodłączne ryzyko i ciągłe kryzysy.
Kierowana do rąk Czytelnika monografia, podobnie jak poprzednie tomy ma charakter podręcznika akademickiego i jest adresowana głównie do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinna zainspirować także szersze grono Czytelników zgłębiających fenomen bezpieczeństwa postrzeganego tym razem w konwencji sekwencyjnego łańcucha zdarzeń obejmującego triadę: zagrożenia – ryzyko – kryzysy. Oryginalne łańcuchowe podejście do uniwersalnej problematyki bezpieczeństwa rozpatruje kwestie teoretyczne, jak też aplikacje praktyczne, odnoszone głównie do różnych aspektów zarządzania wielowymiarowym bezpieczeństwem.