Propedeutyka bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1372
  • Dostępność: na zamówienie
  • Autor: Krzysztof Ficoń
  • ISBN: 978-83-7798-657-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 236
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2020
  • szt.
  • 52,50 zł 42,00 zł

„Propedeutyka bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen” jest oryginalną monografią, w której zostały zaprezentowane teoretyczne problemy kształtowania bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie.

Treści zostały zredagowane w układzie trzech rozdziałów uzupełnionych aneksem. W rozdziale 1 zostały zarysowane filozoficzne podstawy bezpieczeństwa oraz geneza, cele i struktura współczesnej filozofii bezpieczeństwa. Wskazano również jej miejsce w grupie nauk filozoficznych, a także wpływ na rozwój podstaw teoretycznych nauk o bezpieczeństwie. Teoretyczne problemy młodych nauk o bezpieczeństwie przedstawiono w rozdziale 2 ze szczególnym naciskiem na zagadnienia metodologiczne. Podstawy teorii bezpieczeństwa zostały osadzone w nurcie nauk społecznych, a ich aplikacje zostały odniesione do narzędziowych możliwości nauk systemowych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku cybernetyki. Rozdział 3 podejmuje atrakcyjną problematykę fenomenu bezpieczeństwa we współczesnym świecie. W tym celu zostały rozpatrzone kwestie definicyjne oraz różne oblicza i wymiary współczesnego bezpieczeństwa. Wiele uwagi poświęcono kształtowaniu adekwatnej polityki bezpieczeństwa i budowie skutecznej strategii bezpieczeństwa prowadzącej do konstrukcji prakseologicznego systemu bezpieczeństwa. Omówiono też dorobek naukowo-badawczy tzw. Szkoły Kopenhaskiej i jej wpływ na współczesne koncepcje pozytywnego bezpieczeństwa pozimnowojennego. Dzieło dopełnia autorski model teorii bezpieczeństwa bazujący na aparacie narzędziowym ogólnej teorii systemów Ludwika von Bertalanffy’ego. Walorem wyróżniającym monografii jest nowatorskie ujęcie teoretycznych problemów bezpieczeństwa, spójność i zwięzłość prezentowanych wywodów, obficie wzbogaconych grafiką ilustracyjną. Monografia ma charakter podręcznika akademickiego i jest adresowana głównie do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinna zainspirować także szersze grono czytelników zgłębiających fenomen bezpieczeństwa.

 

spis treści – pdf

fragment – pdf