Polski Rocznik Muzykologiczny 2013

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 883
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 48,00 zł

Większość artykułów zgromadzonych w XI tomie Rocznika dotyczy nurtu dziejów kultury muzycznej stykającego się z kwestiami wyznaniowymi. Teksty te są bowiem pokłosiem 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” (Opole–Nysa 2013).

Polski Rocznik Muzykologiczny 2013

 


  B5    218 stron    oprawa miękka  
  wyd.: 1    2014  

ISSN   1733-9871
 
Większość artykułów zgromadzonych w XI tomie Rocznika dotyczy nurtu dziejów kultury muzycznej stykającego się z kwestiami wyznaniowymi. Teksty te są bowiem pokłosiem 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” (Opole–Nysa 2013). Artykuły uporządkowane zostały w zasadzie chronologicznie; wyjątkiem jest otwierający Rocznik artykuł Hany Urbancovéj. Jest on zarysem dziejów prowadzonych na Słowacji badań pieśni ludowych – trzonu tradycyjnej kultury muzycznej. Wychodząc od okresu folklorystycznego, opisuje Urbancová rozwój dokumentacji ludowych śpiewów, wypracowywania metod analizy, interpretacji i systematyki pieśni ludowych. Zmierza ów proces od badania gatunków pieśni do określenia miejsca pieśni w życiu wspólnot lokalnych, opisu odrębności muzyki i zwyczajów mniejszości etnicznoreligijnych (relacja „obcy” – „swoi”) oraz ichmiejsca w kulturze narodowej, wreszcie przeobrażeń tradycyjnych kultur muzycznych stających się częścią kultury masowej.

Spis treści w formacie PDF