Matematyka dla informatyków, Tom 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1387
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Jerzy August Gawinecki
  • ISBN: 978-83-7798-294-5
  • Format / Liczba stron: B5 / 358
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: III / 2021
  • szt.
  • 63,00 zł 50,40 zł

Książka jest obszernym omówieniem pojęć i twierdzeń analizy matematycznej w zakresie pierwszych lat studiów matematycznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych (rachunek różniczkowy i całkowy).

Książka przeznaczona jest dla studentów uniwersytetów, uczelni technicznych i ekonomicznych studiujących na kierunkach których program obejmuje problematykę szeroko pojętych pojęć algebry, analizy matematycznej, analizy funkcjonalnej, funkcji zespolonych i rachunku prawdopodobieństwa oraz ich zastosowań będący podstawą fundamentalną wykształcenia przyszłego inżyniera, licencjata, magistra oraz magistra inżynieria w zakresie matematyki.
Książka składa się z dwóch tomów.
Tom drugi składa się z pięciu części.
Cześć piąta poświęcona jest równaniom różniczkowym zwyczajnym I i II-go rzędu.
W części szóstej omówione są pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych wraz z ekstremami funkcji wielu zmiennych. Omówione są w niej również całki wielokrotne i ich zastosowania.
Część siódma dotyczy szeregów funkcyjnych oraz elementów analizy funkcjonalnej. Przedstawiono w niej podstawowe fakty z ciągów i szeregów funkcyjnych, szeregów Fouriera oraz podstawowych pojęć analizy funkcjonalnej.
Część ósma zawiera krótki wykład funkcji zespolonych. Omówiono tutaj ciągi i szeregi funkcyjne w dziedzinie zespolonej, funkcje zespoloną zmiennej rzeczywistej i zmiennej zespolonej, funkcje holomorficzne, residua oraz zastosowanie funkcji zespolonej do obliczania całek.
Część dziewiąta dotyczy elementarnego wykładu z rachunku prawdopodobieństwa.
Wykład jest ścisły, symbolika i abstrakcja wprowadzane stopniowo, a związek pojęć matematycznych z zastosowaniami ilustrują przykłady o narastającym stopniu trudności. W każdym rozdziale zawarto nie tylko zwięzłe informacje teoretyczne, definicje oraz twierdzenia wraz z dowodami w celu ukazania piękna rozumowania matematycznego jak również szczegółowo rozwiązane liczne przykłady oraz zadania ilustrujące wprowadzone pojęcia i zastosowania poznanych pojęć w technice.
Każdy rozdział zawiera na końcu pytania kontrolne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami.
Definicje, twierdzenia, wnioski, uwagi, przykłady i wzory sa oznaczone podwójnym numerem z których pierwszy oznacza numer rozdziału a drugi jest kolejnym numerem definicji, twierdzenia, bądź uwagi, przykładu lub wzoru w danym rozdziale.