Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1406
  • Dostępność: na zamówienie
  • Autor: red. nauk.: Lech Starczewski, Zbigniew Ciekot
  • ISBN: 978-83-7798-152-8
  • Format / Liczba stron: B5 / 148
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 63,00 zł

Niniejsza publikacja zawiera rozdziały poświęcone różnym aspektom związanym z przechowywaniem sprzętu wojskowego.

Są tu rozważania o charakterze ogólnym, gdzie na tle powszechnie znanych treści opisywana jest rzeczywistość. Wskazywane są obszary, które powinny być poddane analizie przez decydentów i na drodze zmian wprowadzone w życie. Ważnym zagadnieniem z opisywanego obszaru jest organizacja i stosowane metody ochrony przed korozją sprzętu wojskowego i technicznych środków materiałowych.
Interesującym wyzwaniem jest przedstawienie rozważań nad nowymi technologiami wykorzystywanymi w procesie zabezpieczania elementów zespołów czy podzespołów. To także wciąż aktualne pytania:
– Jakie stosować środki zabezpieczające w przechowywaniu sprzętu wojskowego?
– Czy aktualnie stosowane w wojsku środki zabezpieczające są wystarczające?
– Czy stosowane metody przechowywania są jeszcze nowoczesne, czy należy poszukiwać nowych rozwiązań?
Być może niedaleka przyszłość pozwoli dać odpowiedź na tak postawione pytania.
Monografia, którą oddajemy Czytelnikowi, powinna być przyczynkiem do dalszych dociekań w obszarze przechowywania sprzętu wojskowego, w kontekście dotychczasowych dokonań. Powinna przyczynić się do dalszych dyskusji w celu rozwiązania postawionych w artykułach pytań, tak aby opisywany obszar był dostosowywany do przyszłych wyzwań, jakie stoją przed Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy też świadomość, że publikacja ta w pewnym stopniu wypełnia braki literaturowe o charakterze naukowo-praktycznym.

spis treści — pdf

fragment — pdf