BEL Studio Sp. z o.o.

Wprowadzenie do automatyki

Wprowadzenie do automatyki

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów uczelni technicznych, ilustrowany uniwersalnymi i prostymi przykładami, niewymagającymi zgłębiania szczegółów sterowanych procesów.

37,80 zł
Wokół pewnego cytatu

Wokół pewnego cytatu

Krótko o historii powstania niniejszego tomu. Jego pomysłodawczynią była Walentyna Grigorjewna Kulpina, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, która zaproponowała w grudniu 2019 roku, by zwrócić się do pewnej liczby osób z ofertą uczestnictwa w okolicznościowej publikacji z okazji 75. rocznicy urodzin Jana Wawrzyńczyka, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta rusycystyki Uniwersytetu Moskiewskiego.

84,00 zł
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej

Książka poświęcona jest nowej koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej i badań kulturowych.

29,40 zł
Wojciech Wolański, Dawid Larysz <br> Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego

Wojciech Wolański, Dawid Larysz
Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego

Książka stanowi zwarte opracowanie, obejmujące zagadnienia dotyczące biomechaniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Treści rozdziałów są wynikiem prac badawczych realizowanych we współpracy Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej i Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy opisali problemy związane ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego człowieka. Szczególną uwagę zwrócili na analizę wpływu zjawisk związanych ze stanem chorobowym i procesem leczenia kręgosłupa na jego biomechanikę. Ciekawa propozycja z punktu widzenia medycyny jest sposób postępowania inżynierskiego we wspomaganiu planowania operacji neurochirurgicznych. Zastosowane narzędzia do analizy procesów w układzie kręgosłup-implant obejmowały nowoczesne metody wizualizacji oraz symulacji numerycznej.

Wobec bliźniego.  Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’.

36,75 zł
29,40 zł
Witold BODASZEWSKI <br> Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne

Witold BODASZEWSKI
Wytrzymałość materiałów. Badania doświadczalne

Książka została ukierunkowana na typowe wyposażenie pracowni Wytrzymałości materiałów, charakterystyczne dla wydziałów mechanicznych i budowlanych politechnik. Oprócz opisu statycznych prób rozciągania, pomiarów twardości i udarności, przedstawiono w niej podstawy tensometrii elektrooporowej oraz elastooptyki. Ograniczono się więc do metod pomiarów odkształcenia, które mają, bądź będą miały, szersze zastosowania w przemyśle.

26,00 zł
W stronę semiotyzacji antropologii literatury.  Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa

W stronę semiotyzacji antropologii literatury. Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa

W stronę semiotyzacji antropologii literatury… jest próbą konfrontacji semiotyki literatury z antropologią literatury.

36,75 zł
W pustyni i w puszczy – fragmenty

W pustyni i w puszczy – fragmenty

Książka zawiera obszerne fragmenty oryginalnego tekstu, pozycji z kanonu lektur szkolnych.

9,45 zł
W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego.  Materiały z prasy lat 2011-2013  (fotodokumentacja)

W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego. Materiały z prasy lat 2011-2013 (fotodokumentacja)

Niniejszy tom jest zatem po prostu kolejnym wkładem do fotoleksykografii języka polskiego, wzbogacającym polską cytatografię w jej nowym - nie chciałoby się rzec: postmodernistycznym - otwarciu.

84,00 zł
67,20 zł