Eksploatacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1399
  • Dostępność: Jest
  • Autor: red. nauk. Przemysław Simiński, Marek Szudrowicz, Marek Wardęcki
  • ISBN: 978-83-7798-651-6
  • Format / Liczba stron: B5 / 222
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2019
  • szt.
  • 94,50 zł

Odpowiedzialność za jakość sprzętu wojskowego spoczywa na wielu stronach zainteresowanych tj. wykonawcy (dostawcy), zamawiającym (gestorze) oraz użytkowniku.

Dotyczy to całego cyklu życia wyrobu: od deklaracji potrzeb, poprzez koncepcje realizacji, projektowanie, badania, produkcję, eksploatację, serwisowanie, aż do utylizacji. Należy zapewnić poprawną współpracę pomiędzy wymienionymi stronami w zakresie wymiany informacji o poziomie w danej chwili osiąganej jakości sprzętu wojskowego.
Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności wykorzystywania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowych oraz propagowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
Dyskusja koncentrowała się wokół poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie:
• rozwoju sprzętu pancernego i samochodowego;
• ochrony balistycznej
• eksploatacji;
• przechowywania;
• optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

 

spis treści — pdf

fragment — pdf