7) językoznawstwo

Etymologizowanie i etymologia

Etymologizowanie i etymologia

Etymologizowanie nie tyle mówi o rzeczywistych aspektach nominacji, ile o tym, w jaki sposób ludzie rozumieją wyrażenia języka i jak starają się wytłumaczyć pochodzenie (historię) niejasnych dla siebie słów.

52,50 zł
42,00 zł
Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Książka jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby.

36,75 zł
29,40 zł
Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski

Książka jest poświęcona formom alternatywnym (wariantywnym) we fleksji polskich nazw miejscowości.

25,20 zł
Fotocytatografia polska (1)

Fotocytatografia polska (1)

FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA to moja autorska seria, rejestrująca, dokumentująca, fotodokumentująca jednostki języka polskiego, zarówno te nieznane, nieodkryte dotychczas, tające się w górach papieru, w rocznikach starych gazet, czasopism, w piramidach zapomnianych książek, jak też jednostki tak czy inaczej już znane, notowane w rozmaitych słownikach, opracowaniach słownikowych i niesłownikowych, ale w stopniu niewystarczającym, z dokumentacjąniepełną, przypadkową. Istotne jest właśnie „życie wyrazów“, tj. jednostek języka, od momentu ich narodzin aż do całkowitego wygaśnięcia ich aktywności (nie: śmierci). Każda jednostka, która kiedykolwiek zaistniała, jest trwałym znakiem i zarazem fragmentem Rzeczywistości dostępnej nam, ujęzykowionym istotom.

105,00 zł
84,00 zł
Fotocytatografia polska (2)

Fotocytatografia polska (2)

W kolejnych tomach FP publikowane są prace naukowe, w których podstawowe źródło materiału dokumentacyjnego stanowi jedynie „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost” oraz, last but not least, „Tygodnik Powszechny”.

105,00 zł
84,00 zł
Fotocytatografia polska (4)

Fotocytatografia polska (4)

W przedmowie do 1. tomu Fotocytatografii polskiej (FP) przedstawiłem tylko niektóre okoliczności powstania i założenia swojej nowej fotodokumentacyjnej serii wydawniczej, która wyrasta w sposób oczywisty z serii wcześniejszej - DLJP.

105,00 zł
84,00 zł
Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Fotoleksykografia to nowa, szybko rozwijająca się subdyscyplina lingwistyki współczesnej.

126,00 zł
Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Przedstawiamy tu niezwykły indeks a tergo do Suplementu do Słownika warszawskiego.

99,99 zł
79,80 zł
Jan WAWRZYŃCZYK<br> Fotocytatografia Polska (3)

Jan WAWRZYŃCZYK
Fotocytatografia Polska (3)

W kolejnych tomach FP będę się starał nadrobić pewne wyraziste braki w dokumentowaniu polskiej leksyki utrwalonej w tekstach powstałych i wydanych po roku 1989, czyli sięgać jak najczęściej do prasy „niemainstreamowej”, do prasy niezależnej, która nie należy do źródeł regularnie, często ekscerpowanychprzez badaczki i badaczy współczesnej polszczyzny . Smutne jest, że publikowane są prace naukowe, w których podstawowe źródło materiału dokumentacyjnego stanowi jedynie „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost” oraz, lastbut not least, „Tygodnik Powszechny”. Trudno nie myśleć z niepokojem o takim daltonizmie badawczym...Jednostki języka rejestrowane w FP nie są dobierane według ściśle określonych kryteriów; można sobie na to pozwolić przy przyjętym przeze mnie założeniu, że idzie o ekscerpcję i dokumentację totalną okresu wskazanego wpodtytule FP, o wzbogacanie dokumentacji już istniejącej, powstałej i wciąż powstającej dzięki trudowi wielu osób; wysiłki ich doceniamy - liczbą mnogą obejmuję P. Wierzchonia - planując w budowanym przez nas NarodowymFotokorpusie Języka Polskiego wprowadzenie danych metainformacyjnych, przyhasłowych odsyłaczy bibliograficznych, które będą pewną nowością w korpusologii.

105,00 zł
84,00 zł