7) językoznawstwo

Linguistica Bidgostiana.  Series Nova.  Vol. 3
63,00 zł
52,50 zł
Linguistica Bidgostiana.  Series Nova.  Vol. 2

Linguistica Bidgostiana. Series Nova. Vol. 2

Drugi tom rocznika Linguistica Bidgostiana.

63,00 zł
52,50 zł
Linguistica Bidgostiana.  Series Nova.  Vol. 1

Linguistica Bidgostiana. Series Nova. Vol. 1

Od Redaktora... Dzięki uprzejmości warszawskiego Wydawnictwa BEL Studio możliwa jest obecnie kontynuacja publikowania tego pisma pod zmienionym (uzupełnionym) tytułem i w zmienionej formule. „Linguistica Bidgostiana. Series Nova” (LB SN) mają być z założenia serią wydawniczą o rocznej częstotliwości ukazywania się....

63,00 zł
52,50 zł
Ku rzeczom niebłahym

Ku rzeczom niebłahym

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny.

21,00 zł
Ku «Hipersłownikowi języka rosyjskiego». (I: 1–772)

Ku «Hipersłownikowi języka rosyjskiego». (I: 1–772)

Publikacja zawiera ponad 50 000 artykułów hasłowych,

161,70 zł
134,40 zł
Język i logopedia

Język i logopedia

Tom Język i logopedia stanowi zbiór tekstów dedykowanych Doc. dr Marii Przybysz-Piwko.

34,13 zł
27,30 zł
Jan WAWRZYŃCZYK<br> Fotocytatografia Polska (3)

Jan WAWRZYŃCZYK
Fotocytatografia Polska (3)

W kolejnych tomach FP będę się starał nadrobić pewne wyraziste braki w dokumentowaniu polskiej leksyki utrwalonej w tekstach powstałych i wydanych po roku 1989, czyli sięgać jak najczęściej do prasy „niemainstreamowej”, do prasy niezależnej, która nie należy do źródeł regularnie, często ekscerpowanychprzez badaczki i badaczy współczesnej polszczyzny . Smutne jest, że publikowane są prace naukowe, w których podstawowe źródło materiału dokumentacyjnego stanowi jedynie „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost” oraz, lastbut not least, „Tygodnik Powszechny”. Trudno nie myśleć z niepokojem o takim daltonizmie badawczym...Jednostki języka rejestrowane w FP nie są dobierane według ściśle określonych kryteriów; można sobie na to pozwolić przy przyjętym przeze mnie założeniu, że idzie o ekscerpcję i dokumentację totalną okresu wskazanego wpodtytule FP, o wzbogacanie dokumentacji już istniejącej, powstałej i wciąż powstającej dzięki trudowi wielu osób; wysiłki ich doceniamy - liczbą mnogą obejmuję P. Wierzchonia - planując w budowanym przez nas NarodowymFotokorpusie Języka Polskiego wprowadzenie danych metainformacyjnych, przyhasłowych odsyłaczy bibliograficznych, które będą pewną nowością w korpusologii.

105,00 zł
84,00 zł
Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Przedstawiamy tu niezwykły indeks a tergo do Suplementu do Słownika warszawskiego.

99,99 zł
79,80 zł