7) językoznawstwo

Opuscula Iaponica et Slavica   vol. IV

Opuscula Iaponica et Slavica vol. IV

Japonia pociąga badaczy dużymi kontrastami, tym, że harmonijnie współistnieją tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane starożytne rzemiosła czy obyczaje. Fascynację budzi piękny język japoński, w którym jak w mozaice splotły się strukturalnie różne języki: starojapoński i chiński.

84,00 zł
67,20 zł
O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach

Jest to pierwsza na rynku polskim książka przedstawiająca pracę tłumaczy ustnych środowiskowych w polskich sądach, szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Warszawie.

25,20 zł
O języku dla Anny Wierzbickiej

O języku dla Anny Wierzbickiej

W 2018 roku Profesor Anna Wierzbicka ukończyła 80 lat. Grono przyjaciół, kolegów i uczniów (również „przyszywanych”) pragnie z tej okazji wyrazić swój szacunek i podziw, dedykując Jej zbiorek artykułów.

42,00 zł
31,50 zł
Nowe informacje o zbiorach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Nowe informacje o zbiorach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego»

Tytułowy obiekt (w skrócie: NFJP) dostępny jest na stronie internetowej www.nfjp.pl.

12,00 zł
My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja tomu "My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego" zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok 1818.

42,00 zł
31,50 zł
My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku

My z Nich 2. Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku

Tom zawiera 17 tekstów, prezentujących tę samą liczbę językoznawców, napisanych przez 19 autorów i współautorów. Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców.

36,75 zł
29,40 zł
Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego

Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego

Przedmiot książki stanowi analiza semantyczno-składniowych właściwości grupy polskich czasowników, takich jak twierdzić, że_, stwierdzić, że_, utrzymywać, że_, zapewniać, że_, deklarować, że_, oświadczać, że_ i głosić, że_.

23,10 zł
Młodzi o języku dawnym

Młodzi o języku dawnym

Artykuły studentów, doktorantów i młodych doktorów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z językoznawstwem diachronicznym.

39,38 zł
31,50 zł
Młodzi o języku

Młodzi o języku

Celem monografii jest prezentacja dokonań naukowych osób, które niejednokrotnie wkraczają dopiero w świat językoznawstwa i poszukują w nim dla siebie miejsca, patrząc jednocześnie na obserwowane przez siebie fakty językowe w sposób świeży, twórczy i odkrywczy.

39,59 zł
31,50 zł