7) językoznawstwo

Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Znaki pamięci 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń badaczy.

26,25 zł
16,80 zł
My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja tomu "My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego" zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok 1818.

42,00 zł
31,50 zł
Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego”

«Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego» (NFJP) to przedsięwzięcie leksykograficzne szczególnego rodzaju. Podejmuje ono na nowo, w nowej formie i w nowych ramach metodologicznych, pewną część tych zadań, które zrealizował zespół autorów pod kierunkiem Witolda Doroszewskiego, tworząc 11-tomowy Słownik języka polskiego (Warszawa 1958–1969).

34,00 zł
30,00 zł
Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIX (2016)

Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIX (2016)

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

43,20 zł
Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a tergo

Przedstawiamy tu niezwykły indeks a tergo do Suplementu do Słownika warszawskiego.

99,99 zł
79,80 zł
Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Celem pracy jest przedstawienie zasobu, funkcji i genezy operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny.

39,99 zł
32,55 zł
Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Tom zawiera wybór tekstów opublikowanych w większości w ciągu ostatnich kilku lat w formie niewielkich broszur.

99,98 zł
94,50 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VIII (W-ŻZW)  wyd. II

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom VIII (W-ŻZW) wyd. II

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.).

99,98 zł
94,50 zł