Roztrząsania nadlingwistyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 143
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Andrzej Bogusławski
  • ISBN: 978-83-61208-74-7
  • Format / Liczba stron: B5 / 328
  • Oprawa: miękka
  • szt.
  • 33,60 zł

Z przedmowy

... W tym tomie zebrałem sporą część swoich wypowiedzi wykraczających poza rozważania lub prezentacje językoznawcze, filozoficzne czy też ogólno-światopoglądowe.

Są to nieco obszerniejsze opracowania, których treść, mimo w pewnych wypadkach znacznego upływu czasu od momentu, kiedy były pisane i publikowane, może być zgodnie z moim rozeznaniem przynajmniej w jakimś stopniu użyteczna dla czytelników interesujących się możliwymi drogami myślenia o sprawach etycznych, społecznych i politycznych. Wypowiedzi te powstawały w ciągu mniej więcej trzydziestu ostatnich lat.

W tym czasie pisałem ponadto lub wygłaszałem krótsze rzeczy o podobnym charakterze, po części publikowane w latach przeszłości peerelowskiej w tzw. drugim obiegu (obok publikacji większych, m.in. niektórych tu wznowionych). Byłem również autorem różnych dokumentów związanych z moją działalnością na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Pisałem je na przykład jako senator UW i członek działającej od października roku 1980 do czerwca roku 1981 Komisji Senatu UW ds. analizy niewłaściwych decyzji personalnych podjętych przez władze UW w latach 1968-1980, której przewodniczącym był profesor Klemens Szaniawski (m.in. opracowałem znane odrębne oświadczenie Komisji z 12 listopada 1980 na temat usunięcia z UW w marcu 1968 roku profesorów Bronisława Baczki, Zygmunta Baumana, Włodzimierza Brusa, Marii Hirszowicz, Leszka Kołakowskiego i Stefana Morawskiego). Należą tu również wystąpienia związane z moim udziałem w trzech komisjach senackich w okresie 1980-1981 oraz związane z funkcją przewodniczącego obrad lub uczestnika panelu w czasie znanej tzw. „sesji marcowej”, a następnie w czasie sesji naukowej poświęconej sprawom manipulacji (konferencje te były organizowane przez „Solidarność” w roku 1981), wreszcie wygłaszane w czasie obrad rozmaitych zgromadzeń uniwersyteckich w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach, zwłaszcza na posiedzeniach Rady Wydziału Neofilologii UW, w trakcie obrad Polskiego Towarzystwa Językoznawczego lub w ramach pracy innych gremiów, w jakich uczestniczyłem, np. zespołów naukowo-ministerialnych (w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych). Tych drobniejszych tekstów tu zasadniczo nie wznawiam...