Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LX

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 159
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 0138-0567
 • Format / Liczba stron: B5 / 396
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2011
 • szt.
 • 43,20 zł

Seria językoznawcza

Tom dedykowany prof. Maciejowi GROCHOWSKIEMU


 • Od Redakcji
 • Adam Bednarek — Nieswój jako zadanie
 • Ireneusz Bobrowski — W stronę filozofii językoznawstwa
 • Andrzej Bogusławski — Asercja ma imię – nie jedno
 • Jolanta Chojak — Głównie o przede wszystkim. Uwagi na marginesie prób eksplikacyjnych
 • Magdalena Danielewiczowa — Iście raz jeszcze
 • Adam Dobaczewski — Między semantyką a pragmatyką. O pewnych quasi-tautologicznych układach z jak
 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk — Pracoholik w polszczyźnie. Charakterystyka semantyczna
 • Stanisław Dubisz — Kwalifikatory w słowniku – problem nie tylko leksykograficzny
 • Stanisław Gajda — Tekst i styl
 • Krystyna Kallas — Wisławy Szymborskiej igraszki z agensem i inne osobliwości gramatyczne
 • Halina Karaś — Rzecz o polskich gwarowych ba
 • Anna Kisiel — Pauza a metatekst – uwagi wstępne
 • Krystyna Kleszczowa — Konstruowanie faktu historycznego. Rzecz o polskim ba na przestrzeni wieków
 • Iwona Kosek — O cechach składniowych jednostki czystej wody
 • Viara Maldjieva — Czy normalność jest w normie?
 • Witold Mańczak — Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją
 • Dagmara Maryn-Stachurska — O cechach składniowych i semantycznych jednostek typowy i typowo
 • Andrzej Moroz — Wstawianie i dostawianie – dwie operacje metatekstowe
 • Anna Pajdzińska — Wariancja we frazeologii
 • Jarmila Panevová, Marie Mikulová — Problém elipsy: co s ním a kam s ním?
 • Marzena Stępień — Według – kłopotliwy przyimek
 • Maria Szupryczyńska — O zdaniach typu krzyczy, aż uszy bolą
 • Zuzanna Topolińska — Kilka uwag o tzw. zaimkach i przymiotnikach dzierżawczych
 • Jadwiga Wajszczuk — Co właściwie spójniki łączą? Powrót do pytań zasadniczych
 • Ewa Walusiak — Synsyntagmatyczność. Problemy interpretacyjne
 • Daniel Weiss — Pralinko, ja do ciebie żartem, a ty poważnie do mnie, czyli o pozornej rusyfikacji polskiej komunikacji internetowej
 • Mariola Wołk — O sensie z perspektywy semantyki
 • Henryk Wróbel — Funkcje morfemu -ną- w polskich czasownikach
 • Zofia Zaron — Uwag kilka o połączeniach nazw własnych z ‘(ten)_ który…
 • Magdalena Żabowska — O tzw. dopowiedzeniach zaprzeczających
 • Sebastian Żurowski — Kategoria odległość w znaczeniu wyrażeń związanych z percepcją słuchową
 • Bibliografia prac Profesora Macieja Grochowskiego