Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza. Tom LVIII

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 147
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 0138-0567
 • Format / Liczba stron: B5 / 472
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2010
 • szt.
 • 45,36 zł

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

 

 

 • Od Redakcji
 • Violetta Bukowska-Wilk – „Zegary […] nocną biją godzinę…”. O stylu pewnej notatki z dziennika intymnego Fryderyka Chopina
 • Janusz S. Bień – Przeszłość i przyszłość Słownika języka polskiego PAN. Wybrane aspekty prawne i informatyczne
 • Monika Buława – Przymiotnik dobry z perspektywy semantyka i leksykografa
  Małgorzata Ciunovic, Jagoda Rodzoch-Malek – Bóg i człowiek w polskich słownikach
 • Monika Czerepowicka – O szczególnych nie-istniejących rzeczownikach we współczesnej polszczyźnie
 • Magdalena Danielewiczowa – Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii
 • Małgorzata Guławska-Gawkowska – Dwujęzyczne słowniki frazeologiczne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie
 • Celina Heliasz – Wyrażenia związane z niejawnością działań w opisie leksykograficznym
 • Bożena Itoya – Hybrydyzacja słownika ortograficznego w leksykografii górnołużyckiej
 • Halina Karaś – Informacja gramatyczna w polskich słownikach gwarowych (na przykładzie rzeczowników i czasowników)
 • Dorota Kopcińska – Informacja składniowa w słowniku (historia – współczesność – perspektywy – projektowane modele)
 • Iwona Kosek – Gramatyczna charakterystyka związków frazeologicznych we współczesnych polskich słownikach a najnowsze prace z zakresu frazeologii
 • Emilia Kubicka – O roli przykładów użycia w słowniku (na podstawie Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego Piotra Müldnera-Nieckowskiego)
 • Ewelina Kwapień – Etymologia rzeczowników zapożyczonych w XIX wieku w SW i SJPD w świetle innych źródeł leksykograficznych
 • Małgorzata B. Majewska – Dygitalizacja bazodanowa na przykładzie Słownika języka Jana Chryzostoma Paska
 • Małgorzata Marciniak, Joanna Rabiega-Wiśniewska – Elektroniczny słownik fleksyjny nazw Warszawy
 • Bogusław Nowowiejski – Polskie słownictwo sportowe z perspektywy słowników XX wieku
 • Joanna Okoniowa, Barbara Grabka, Renata Kucharczyk, Monika Buława – Słownik gwary Zakopanego i okolic z materiałów Juliusza Zborowskiego
 • Monika Pawelec – Funkcja egzemplów w dziele Alojzego Osińskiego – Słowniku języka polskiego ułożonym z dzieł księdza Piotra Skargi
 • Agnieszka Ewa Piotrowska – Historia wybranych wyrazów z rodziny czasownika ględać w języku polskim (na materiale słowników języka polskiego)
 • Dorota Krystyna Rembiszewska – Słownik dialektu knyszyńskiego a inne słowniczki gwarowe z obszaru północno­-wschodniej Polski
 • Ewa Rodek – Definiowanie haseł opisujących imiona w Bogactwach mowy polskiej Alojzego Osińskiego
 • Michał Rzepiela – Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce – problemy metodologiczne w pracy nad słownikiem historycznym
 • Katarzyna Sobolewska – Leksykograf jako partner historyka literatury
 • Urszula Sokólska – Słownik polskich błędów językowych Stanisława Słońskiego wobec Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
 • Łukasz Szałkiewicz – Po dżibutyjsku czy po wokółmarsjańsku? O poprzyimkowych przymiotnikach w słownikach, gramatyce i uzusie
 • Ewa Ulitzka – Relatory we współczesnych słownikach ogólnych języka polskiego
 • Robert Wołosz – Wykorzystanie źródeł do Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
 • Jadwiga Wronicz – Mały słownik gwar polskich