Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVII (2015)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1182
 • Dostępność: Jest
 • ISBN: ISSN 0138-0567
 • Format / Liczba stron: B5 / 382
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
 • szt.
 • 43,20 zł

Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu

 • Od redakcji
 • Dorota Adamiec
 • Kryteria doboru tekstów do elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII I XVIII w. (do1772 r.)
 • Neil Bermel, Luděk Knittl, Jean Russell
 • Od standaryzacji do normy
 • Renata Bronikowska
 • Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele i założenia
 • Adrian Czardybon, Christian Horn
 • Anotacja podobnych cech w językach niespokrewnionych. Adaptacja i modyfikacja w języku polskim procedur anotacji typów niemieckich rzeczowników
 • Piotr Garbacz
 • NALS – Nordic Atlas Of Language Structures: nowe izoglosy w dialektach skandynawskich?
 • Elżbieta Hajnicz, Bartłomiej Nitoń, Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski, Marcin Woliński
 • Internetowy słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych
 • Milena Hebal-Jezierska
 • O znaczących konstrukcjach gramatyczno-leksykalnych w badaniach korpusowych nad wizerunkami narodowości – studium pilotażowe
 • Elżbieta Kaczmarska
 • W poszukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne. Analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów – próba implementacji wybranych teorii lingwistycznych (walencja, gramatyka przypadków głębokich, pattern grammar, lingwistyka kognitywna)
 • Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen, Jirka Hana, Barbora Hladká
 • Syntaktyczno-semantyczna analiza argumentów jako metoda ustalania ekwiwalentów czeskich i polskich czasowników wyrażających stany psychiczne
 • Anna Kisiel
 • Korpusowe badania nad metatekstem. Problem homografii
 • Ewa Konefał
 • Narodowy korpus języka rosyjskiego jako źródło informacji o leksemach partykułowych
 • Michal Křen
 • Czeskie spójniki warunkowe: badanie tendencji rozwojowych na podstawie korpusu
 • Paulina Łazarewicz
 • Czego nie można się dowiedzieć o czasownikach z korpusów języka polskiego?
 • Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski
 • Skoordynowany rozwój zasobów językowych: bank struktur języka polskiego
 • Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová
 • Anotacja czeskiego banku drzew
 • Vladimír Petkevič, Hana Skoumalová
 • Wykorzystanie słowników walencyjnych w tworzeniu wielkiego czeskiego banku drzew
 • Katarzyna Rogalska
 • Studium korpusowe eliptycznego zdania składowego rozpoczynającego się od when
 • Dorota Sieroń
 • Wpływ budowy korpusu na ilościowe wyniki korpusowych badań gramatycznych
 • Karolína Skwarska
 • Opis leksykograficzny syntaktycznych i semantycznych cech czasowników w języku czeskim, polskim i rosyjskim. Na przykładzie czasowników percepcji
 • Piotr Żmigrodzki
 • Narodowy korpus języka polskiego – z punktu widzenia leksykografa. Uwagi i postulaty w związku z pracą nad Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PAN