Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom XXVI

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1223
  • Dostępność: w ciągu 3 ̶ 5 dni
  • Autor: Piotr Wierzchoń
  • ISBN: 978-83-7798-426-0
  • Format / Liczba stron: B5 / 756
  • Oprawa: twarda
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2015
  • szt.
  • 99,98 zł

Depozytorium leksykalne języka polskiego.  Fotosuplement do Słownika warszawskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski.


Tom XXVI (półhipnotyczny - prohandlowy)


W czasie II wojny światowej naród polski pod okupacją niemiecką poniósł gigantyczne straty. Szczególną stratą w ramach tych działań była strata krajowych zabytków kultury polskiej. Zniszczenia objęły także zbiory biblioteczne i archiwalne. Z językoznawczego punktu widzenia wielką stratą była utrata kartoteki Suplementu do Słownika warszawskiego, czyli Słownika języka polskiego pod red. A. Kryńskiego, J. Karłowicza, W. Niedźwiedzkiego. Okres lat 30. XX wieku był jednocześnie okresem dynamicznego rozwoju, zarówno po stronie zjawisk społecznych, politycznych, technologicznych, naukowych itp., jak i po stronie tworzenia się nazw dla tych zjawisk.

Depozytorium leksykalne języka polskiego ujmuje w 30 tomach rekonstrukcję siatki haseł tego Suplementu. Założeniem pracy była ekscerpcja 60 000 jednostek, które mogłyby uzupełnić Słownik warszawski. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano ponad 77 tysięcy jednostek z okresu 1930–1939. Dodatkowo wyekscerpowano blisko 6000 jednostek wielowyrazowych (agent sowiecki, lekarz kolejowy, moralna rewolucja, odcisk palca, sedno sprawy, za ostatni grosz, świadectwo dojrzałości). Każde hasło zilustrowano oryginalnym kontekstem fotograficznym. Materiał układa się w grupy morfologiczne (-fobia: anglofobia, chromofobia, fotofobia, frankofobia, germanofobia, heliofobia, hydrofobia, ksenofobia, neofobia, polonofobia, pragmatofobia, programofobia, prusofobia, rusofobia, syfilidofobia, ścisłofobia itp.), onomastyczne (Auto-Radio, Auto-Radioskład, Centro-bank, Centro-Cement, Centro-Ćwiek, Centro-Hurt, Centro-Kajet, Centro-Kopyto, Centro-mikro, Centro-Obcas, Centro-papier, Centro-parch, Centro-przewód, Centro-sport, Centro-tutka, Centro-wapno, Foto-Radio, Foto-Radio-Palace, Radioantena, Radio-Audion, Radio-Centrala, Radio-Centrum, Radio-City, Radio-Dynamika, Radiodziennik, Radioekspert, Radioelektor, Radio-Express, Radiofil, Radio-front, Radioglob, Radio-Korona, Radiokrążek, Radiokrytyka, Radio-Maszyna, Radio-Milion, Radiomotor, Radio-Motor, Radio-pogotowie, Radio-Selekt, Radio-skład, Radiosport, Radio-Sport, Radio-Stadion, Super-Radio itp.) czy tematyczne (medycyna: acetonemia, adenopatia, angioneurotyczny, antyserum, apendektomia, auto-infekcja, bakteriomocz, bronchoskopia, cystostomijny, dezalergizacja, diabetyczny; fotografika: aerofotografia, bezmatówkowy, bezodblaskowość, bromografika, czarno-białość, drugo-planowy, dwumatrycowy, dwumigawkowy, dwuobrazkowy, fotoamatorski, fotograficzno-artystyczny, fotolityczny, fotoreporterka; ekonomia: gospodarczo-racjonalistyczny, hiper-kapitalistyczny, interwencyjno-regulacyjny, inwestycyjno-kredytowy, kapitalistyczno-gospodarczy, korporacjonizm, liberalistyczno-kapitalistyczny, małorządność, nadwłasność, neomerkantylny, obywatel-ekonomista, oportunistyczno-empiryczny, pozapaństwowy, probabilistyczny, robotniczo-emerytalny; architektura: agro-miasto, dezurbanizacja, dwukondygnacjowy, gospodarczo-budowlany, kilkumieszkaniowy, kilkunasto-piętrowy, międzynawowy, międzypiętrowy, modernistycznie, nowozaprojektowany, ogólno-architektoniczny, praurbanistyka, przeciw-konstrukcja, pseudoelewacja itd.). Materiał ten jest w tej chwili największym dostępnym materiałem dla badań leksykalnych okresu lat 30. XX wieku. Może się on przysłużyć przede wszystkim do dalszych analiz językoznawczych, socjologicznych, antropologicznych, naukoznawczych itd.