Alfabet bezpieczeństwa. Suplement do trylogii bezpieczeństwa

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1397
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Krzysztof Ficoń, Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina
  • ISBN: 978-83-7798-684-4
  • Format / Liczba stron: B5 / 294
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2022
  • szt.
  • 52,50 zł 42,00 zł

Kierowany na rynek wydawniczy „Alfabet bezpieczeństwa” to oryginalne wydawnictwo o charakterze leksykalnym powstałe na bazie trzech prac: „Propedeutyka bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen” (2020), „Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie” (2020) oraz „Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko kryzysy” (2021), które ukazały się nakładem oficyny wydawniczej BEL Studio Warszawa w jednolitej redakcji edycyjnej. Z uwagi na spójność tematyczną i zbliżoną stylistycznie redakcję wydawniczą wszystkie trzy dzieła można zaliczyć nieformalnie do pewnego rodzaju całościowej trylogii bezpieczeństwa, co dodatkowo podkreśla podtytuł „Alfabet bezpieczeństwa. Suplement do trylogii bezpieczeństwa”.


Ponieważ jednocześnie posługiwanie się, w szczególnym przypadku, trzema pozycjami książkowymi może nastręczać SP Czytelnikom pewnego rodzaju trudności, aby uprościć korzystanie z licznych przypisów, cytatów i powołań literaturowych, przede wszystkim rozlicznych definicji autorskich i leksykalnych niżej podpisany zespół autorski dokonał formalnej ich weryfikacji i redakcji pod kątem docelowego kompendium haseł o ukierunkowanych aspektach teorii i praktyki współczesnego bezpieczeństwa.
Bazą źródłową doboru poszczególnych haseł leksykalnych w „Alfabecie bezpieczeństwa” są wspomniane trzy pozycje trylogii bezpieczeństwa, a kryterium wyboru to definicyjny i leksykalny charakter wytypowanych określeń i kategorii hasłowych. Zasadniczym źródłem tych haseł są przede wszystkim cytowane w trylogii bezpieczeństwa naukowe pozycje wydawnicze (głównie książkowe), autorstwa znakomitych uczonych, ekspertów i autorytetów z szerokiego spektrum nauk o bezpieczeństwie – powszechnie uznawanych na
krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym. Poszczególne definicje i określenia autorskie są przywołane w „Alfabecie bezpieczeństwa” w brzmieniu oryginalnym, choć niekiedy wymagały niewielkiej preredakcji i modyfikacji stylistycznej. W niektórych przypadkach posłużono się także określeniami i hasłami będącymi próbą stricte autorskich sformułowań i określeń poszczególnych członków zespołu autorskiego.

 

fragment – pdf

spis treści - pdf