7) pedagogika

ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe – dotyka 5% dzieci.

34,90 zł
32,55 zł
Pedagogika w Europie i na świecie

Pedagogika w Europie i na świecie

Pozycja niniejsza zawiera „Wykaz bibliograficzny publikacji według podziału na kontynenty, kraje, republiki, półwyspy, wyspy i grupy ludnościowe”. Jest to więc spis artykułów pogrupowanych geograficznie.

42,00 zł
31,50 zł
Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Podręcznik akademicki

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego.

30,00 zł
29,00 zł