250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom IV (Nf-Prof)

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 983
 • Dostępność: Jest
 • Autor: Jan Wawrzyńczyk
 • ISBN: 978-83-7798-213-6
 • Format / Liczba stron: B5 / 730
 • Oprawa: miękka
 • Wyd. / rok wydania: 1 / 2014
 • szt.
 • 103,95 zł 84,00 zł

Oto czwarty tom Leksykonu. Podobnie jak tom drugi i trzeci zawiera niezbędne uzupełnienie bibliograficzne literatury źródłowej, ponieważ pracuję nieprzerwanie nad dokumentacją (i fotodokumentacją) polskiej leksyki okresu od schyłku wieku XVIII do lat bieżących.

Wędrówki po tekstach, zwłaszcza po tekstach zapomnianych, wciąż owocują i będą jeszcze długo owocować znaleziskami radującymi oko, ucho i serce miłośnika polszczyzny.
Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy cytatów ilustracyjnych z dokładnym, co do strony, wskazaniem źródła (a taka precyzja pozostaje wciąż ewenementem w polskiej leksykografii narodowej). Moje sześciotomowe opracowanie:
 • informuje, jakie hasła zawiera SJPDor.; podaje do wielu haseł SJPDor., a także do wielu haseł nieobecnych w SJPDor., bibliografię wyrazową (wyrażeniową), tj. przytacza dokładne adresy bibliograficzne publikacji, w których te hasła są wzmiankowane, omawiane, analizowane z punktu widzenia językoznawczego (zasadniczo niediachronicznego, nieetymologicznego) oraz „okołolingwistycznego”;
 • odnotowuje tysiące wyrazów, w tym nazw własnych, niewystępujących w obiegu leksykograficznym, ani w słownikach, ani w innych pracach poświęconych słownictwu;
 • wzbogaca cytatografię słownikarską języka polskiego, przytaczając przykłady użyć kontekstowych nieobecne w żadnym z kilkunastu powszechnie znanych słowników polszczyzny (od „Lindego” do „Dubisza”);
 • w poszukiwaniu nowych, ciekawych cytatów szeroko uwzględnia źródła tekstowe wykorzystane przez twórców SJPDor. tylko fragmentarycznie oraz źródła dostępne przed 1969 r., ale w pracach ekscerpcyjnych nad SJPDor. pominięte;
 • wyzyskuje bez zahamowań autocenzuralnych różnorodne teksty powstałe i wydane po zakończeniu prac nad SJPDor., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2013.