Istoriâ o Gendrike i Melende i ee dramatičeskaâ obrabotka. K voprosu o sud'be drevnepol'skogo romana v Rossii

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1288
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Eliza Małek
  • ISBN: 978-83-7798-246-4
  • Format / Liczba stron: 17,0 x 24,0 cm / 260
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2017
  • szt.
  • 94,50 zł 67,00 zł

Szósty tom BIBLIOTEKI PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII–XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ

История о Гендрике и Меленде и ее драматическая обработка
К вопроcу о судьбе древнепольского романа в России

Tom ten został poświęcony nie zachowanemu do naszych czasów staropolskiemu romansowi o Henryku i Melendzie. Tłumaczenie rosyjskie z przełomu XVII i XVIII stulecia pozwoliło zrekonstruować fabułę zabytku. Interesująca okazała się również recepcja romansu na gruncie rosyjskim: doczekał się on kilku redakcji, a w latach 1720-tych, podobnie jak Historyja o Meluzynie i inne romanse tłumaczone z języka polskiego, został wykorzystany przez anonimowego twórcę Komedii o Indriku i Melendzie.
W Aneksach do części analitycznej monografii zamieszczono nigdy dotąd nie publikowane teksty trzech redakcji przekładu Historyi o sławnym i walecznym Henryku i nadobnej Melendzie.