Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 128
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Dagmara Maryn
  • ISBN: 978-83-61208-40-2
  • Format / Liczba stron: B5 / 230
  • Oprawa: miękka
  • szt.
  • 25,20 zł

Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych.

Celem monografii jest wyróżnienie przysłówkowych jednostek języka implikujących pojęcie tempa oraz opis ich właściwości semantycznych. Lista wyrażeń została ustalona na podstawie literatury semantycznej poświęconej przysłówkom oraz słowników współczesnego języka polskiego. W głównej, teoretycznej części pracy (rozdział IV) przedstawiona jest koncepcja opisu semantycznego pojęcia tempa, a także analiza semantyczna jednostek tworzących podstawową opozycję polskich przysłówków tempa: szybko-wolno. Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych. W czterech kolejnych rozdziałach rozprawy przedstawiony jest opis semantyczny 48 przysłówków tempa metodą redukcjonistycznej analizy składnikowej (na jednostki prostsze). Przysłówki te tworzą dwie główne klasy - z pojęciem tempa w remacie lub w temacie (właściwe i niewłaściwe wykładniki tego pojęcia). Monografię zamykają dwa rozdziały przedstawiające analizę przysłówków typu "nagle" i typu "natychmiast", interpretowanych jako wykładniki tempa jedynie w tradycyjnej literaturze semantycznej.