2) automatyka i robotyka

Knowledge in Detail. Hydraulic for Tractors

Knowledge in Detail. Hydraulic for Tractors

The book “Hydraulic in tractors” gives an overview of the most important hydraulic functions for agricultural tractors.

Mechatronics. Theory and Practice

Mechatronics. Theory and Practice

The book provides the required knowledge for planning, commissioning, and diagnosis of mechatronic systems.

Metody automatycznego rozpoznawania wzorców

Metody automatycznego rozpoznawania wzorców

Przedstawiono metody automatycznego rozpoznawania wzorców znajdujące zastosowanie zwłaszcza w zadaniach rozpoznawania obrazów, rozpoznawania mowy i rozpoznawania mówcy.

29,40 zł
Oil Cleanliness Booklet

Oil Cleanliness Booklet

The hydraulic fluid (usually mineral oil) is the central component of any hydraulic system.

Pneumatics. Theory and applications

Pneumatics. Theory and applications

The book describes and illustrates, in a compact form, the range of pneumatic and electropneumatic components (without proportional and control components), as well as their functions and areas of application.

Podstawy teorii sterowania.   Wybrane zagadnienia

Podstawy teorii sterowania. Wybrane zagadnienia

Przedstawiono opis obiektu sterowania za pomocą równania stanu dla przypadku czasu ciągłego oraz czasu dyskretnego.

37,80 zł
Poradnik klimatyzacji.  Tom 1:  Podstawy

Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy

"PORADNIK KLIMATYZACJI" to pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny.

153,30 zł
146,00 zł
Sensor technology. Theory and Practice

Sensor technology. Theory and Practice

Das Buch vermittelt das erforderliche Wissen über physikalische Grundlagen, Funktionsweise, Ausführung und Einsatzmöglichkeiten der Sensoren in der Automatisierungstechnik.