6) budownictwo

 Podstawy projektowania budowli mostowych

Podstawy projektowania budowli mostowych

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku.

58,80 zł
57,75 zł
Budowa dróg – podstawy projektowania

Budowa dróg – podstawy projektowania

Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd podręcznik pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg.

82,00 zł
60,00 zł
Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo komunikacyjne

W podręczniku przedstawiono, w encyklopedyczny sposób zagadnienia dotyczące zasad budowy infrastruktury technicznej transportu lądowego i powietrznego.

84,00 zł
60,00 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych.

60,20 zł
59,85 zł
Poradnik klimatyzacji.  Tom 1:  Podstawy

Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy

"PORADNIK KLIMATYZACJI" to pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny.

153,30 zł
146,00 zł
Zdrowy dom

Zdrowy dom

Jest to poradnik adresowany do wszystkich, którzy budują dla siebie nowy dom lub modernizują posiadany, a także osób związanych z budownictwem domów.

97,00 zł