Automatyka i miernictwo przemysłowe. Laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1321
  • Dostępność: Jest
  • Autor: Marek Ochowiak, Szymon Woziwodzki, Magdalena Matuszak, Sylwia Włodarczak
  • ISBN: 978-83-7798-626-4
  • Format / Liczba stron: B5 / 196
  • Oprawa: miękka
  • Wyd. / rok wydania: 1 / 2018
  • szt.
  • 19,50 zł

Niniejszy skrypt ma na celu wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu pomiarów technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, elementów elektrotechniki i elektroniki oraz automatyki przemysłowej, sterowania i optymalizacji technologicznych układów złożonych.

W skrócony sposób przedstawia podstawowe układy kontrolno-pomiarowe w przemyśle oraz pomiary podstawowych wielkości procesowych: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, błędy przyrządów pomiarowych, układy sterowania procesami oraz wynikające z warunków prowadzenia procesu zależności poszczególnych wielkości procesowych. Ma on umożliwić studentom inżynierii chemicznej i procesowej oraz kierunków pokrewnych odrabiającym laboratorium z automatyki i miernictwa przemysłowego, właściwe przygotowanie się do poszczególnych ćwiczeń, poprawne ich wykonanie, opracowanie własnych danych pomiarowych w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne. Zawiera on również formatkę sprawozdania koniecznego do zaliczenia ćwiczenia. Dla każdego ćwiczenia instrukcja obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne, schemat i opis instalacji pomiarowej, metodykę pomiarów oraz sposób opracowania wyników. Należy nadmienić, że skrypt ten nie ma zastąpić wykładów i nie wyczerpuje, chociażby ze względu na ograniczenia wydawnicze, całości zagadnień.